RU
EN

18.12.2014 Bonus Malus sistēmas apraksts.

Tā kā bez OCTA apdrošināšanas polises savam spēkratam no garāžas izbraukt nedrīkst, tad ikvienam auto un OCTA īpašniekam vajadzētu būt informētam par apdrošināšanas polises priekšrocībām, iespējām un kritērijiem. Ne visi zina, ka Bonus Malus sistēma attiecas uz katru auto īpašnieku, kas iegādājas OCTA. Tāpat pietiekami daudz šoferiem nemaz nav skaidrs, kas īsti ir Bonus Malus klase un cik ļoti tā tiek ņemta vērā pie OCTA cenas aprēķina.

 

Kas ir Bonus Malus?

Pēc definīcijas Bonus Malus ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas klasifikācija, pēc kuras vadās apdrošināšanas kompānija, aprēķinot piemaksas vai atlaides OCTA polisei. Vienkāršāk sakot – veids, kā noteikt iespējamos riskus, lai pēc iespējas efektīvāk apdrošinātu auto. Šāda sistēma Latvijā ieviesta kopš 2006. gada, taču statistika rāda, ka tikai trešdaļa autovadītāju zina teikt, kāda Bonus Malus klase pienākas viņu transportlīdzeklim un kā to aprēķina.

 

Kopumā izšķir septiņpadsmit klases, iedalot tās trīs daļās. 1. līdz 5. klase skaitās paaugstinātā riska klases un pienākas tiem transportlīdzekļiem, kuru vadītāji ir bieži satiksmes negadījumu izraisītāji. 6. klase ir bez noteikta riska – sākuma klase, kas pienākas jebkurai transportlīdzekļu grupai, kam OCTA iegādāta pirmo reizi. Tā saucamā neitrālā klase. Savukārt 7. līdz 17. ir pazemināta riska klases, kas pienākas tiem autovadītājiem, kas nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji un regulāri iegādājas OCTA savam auto.

 

Tātad – vispirms jānoskaidro, kurā sistēmas klasē auto īpašnieks/turētājs ietilpst, kas savukārt tiek noteikts un aprēķināts pēc iepriekšējās apdrošināšanas un CSNg vēstures pēdējo 11 gadu periodā.

 

Bonus Malus riska klases

Iegādājoties OCTA polisi jaunam auto, kam vēl nav apdrošināšanas vēsture, būtu derīgi zināt, ka automātiski transportlīdzeklis iekļūst 6. Bonus Malus klasē, kas ir jaunslēguma BM klase. Vienreiz gadā tiek veikta klases aprēķināšana, izvērtējot visu īpašniekam piederošo vienas grupas transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi. Uzmanība tiek pievērsta ceļu satiksmes negadījumu skaitam pēdējo 11 gadu periodā, par kuriem izmaksātas apdrošināšanas atlīdzības. Kā arī vērā tiek ņemts kopējais apdrošināšanas laiks – dienu skaits, kad bija spēkā OCTA polise. Lai varētu aprēķināt pazeminātu (7.-17.) riska klasi, auto jābūt apdrošinātam vismaz 275 dienām gadā.

 

Par katru gada laikā izraisīto CSNg, kurā apdrošināšanas kompānija izmaksā atlīdzības, transportlīdzekļa īpašnieks zaudē pirms tam aprēķināto Bonus Malus klasi. Par vienu negadījumu, gada laikā, klase samazinās par 30%, par diviem – 50%, bet par trim jau par 80%. Pēc četriem un vairāk ceļu satiksmes negadījumiem viena gada laikā, auto nokļūst pirmajā, visaugstākā riska klasē. Tikai un vienīgi tie pārkāpumi un satiksmes negadījumi, kuru rezultātā iestājies apdrošināšanas gadījums, ietekmē BM klasi. Tāpat derētu zināt, ka ceļu satiksmes negadījumā, kad tiek noteikta dalīta atbildība, klase tiek samazināta abiem iesaistītajiem īpašniekiem. Kā arī tad, ja transportlīdzekļa vadītājam pieder vairāki, viena veida transportlīdzekļi, izraisot CSNg ar vienu no tiem, Bonus Malus klase var tikt pazemināta visiem pārējiem šim autovadītājam piederošajiem viena veida transportlīdzekļiem.

 

Savukārt Bonus Malus klasi neietekmē apdrošināšanas kompānijas maiņa. Tas nozīmē, ka, ja šogad izvēlēsies iegādāties OCTA pie cita apdrošinātāja un nebūsi izraisījis nevienu satiksmes negadījumu, kā arībūsi sakrājis nepieciešamās 275 apdrošināšanas dienas iepriekšējā periodā, Bonus Malus klase nemainīsies.

 

Atpakaļ uz visām ziņām