RU
EN

14.07.2015 Dzīvokļa apdrošināšana ir drošības spilvens.

Iestājoties kādam riskam, piemēram, ugunsgrēkam, ūdens noplūdei vai zādzībai, saviem spēkiem atjaunot īpašumu nav viegli, tāpēc ieteicams iegādāties dzīvokļa apdrošināšanu. Pamata standartrisku apdrošināšanas polisē ietilpst: uguns riski, dabas stihijas (vētras, plūdi, krusa), ūdens inženierkomunikāciju avārijas un trešo personu prettiesiskas darbības (t.sk., zādzība, laupīšana).

 

Papildus pamata riskiem, Compensa piedāvā apdrošināt: elektroniskos riskus (zaudējumi, kas radušies zibens spēriena, elektrības padeves traucējumu rezultātā un radījuši bojājumus mājoklī esošajai elektrotehnikai) un diennakts tehnisko palīdzību (tūlītēju namdara, santehniķa vai atslēdznieka pakalpojumus un profesionālus padomus).

 

Taču nevajadzētu paļauties tikai uz apdrošināšanu, ir jāapzinās, kā pats savam īpašumam var samazināt risku. Iespējams mājās var ierīkot apsardzes vai ugunsdrošības signalizāciju, žalūzijas logiem vai metāla durvis.

 

Compensa dzīvokļa apdrošināšana ir ērts risinājums, kas ļauj pasargāt īpašumu no nepatīkamiem atgadījumiem. Savukārt, neparedzētās situācijās, mājas vai dzīvokļa apdrošināšana palīdz pēc iespējas ātrāk atkal atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

 

ATPAKAĻ UZ VISIEM JAUNUMIEM