RU
EN

29.03.2016 OCTA un KASKO cenas katru reizi atšķiras? Uzzini, kāpēc!

Viens no efektīvākajiem un praktiskākajiem veidiem, kā laicīgi nodrošināties pret dažādām ķibelēm un papildu izdevumiem, kas saistīti ar automašīnu, ir transportlīdzekļa apdrošināšanas polišu iegāde. Compensa auto apdrošināšana ir paredzēta tam, lai ikviens spēkrata īpašnieks varētu pasargāt gan sevi, gan arī savu automašīnu no izmaksām, kuras rodas dažādu negadījumu rezultātā.

 

Ikvienam autovadītājam, kurš piedalās satiksmē, ir jābūt informētam ne tikai par to, kā darbojas OCTA un KASKO polises, bet arī, kā veidojas to cena. Ir tikai pašsaprotami, ja mēs zinām, par ko maksājam, vai ne?

 

Lai arī obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana jeb OCTA sedz tos zaudējumus, kuri nodarīti trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai, tā netiešā veidā kalpo arī kā “drošības spilvens” vainīgajam šoferim. Atliek tikai aizdomāties, no kādām naudas summām nāktos atteikties, ja pašam vajadzētu apmaksāt visus izdevumus, kuri negadījuma rezultātā radušies cietušajam autovadītājam un viņa spēkratam vai mantai. Tāpēc šādai polisei ir jābūt iegādātai ikvienam transporta līdzeklim, kurš pārvietojas Latvijā vai Eiropā. Tiem, kuri ir atjaunojuši OCTA polisi vairākas reizes, nebūs pārsteigums, ka tās cena nereti mēdz atšķirties. Noskaidrosim, kādi svarīgākie faktori ietekmē maksu par obligāto apdrošināšanu.

 

"OCTAS" cenu nosaka ne tikai katras apdrošināšanas firmas noteikti kritēriji, bet arī Bonus Malus klase, kura piešķirta spēkrata vadītājam. Bonus Malus (BM) ir transporta līdzekļu īpašnieku klasifikācijas sistēma, pēc kuras apdrošinātāji klasificē riskantākos un mazāk riskantos šoferus.

 

BM sistēma sastāv no 17 klasēm, pirmās no tām ir augstākā riska klases, savukārt pēdējās – zemākā. To iedalījums ir sekojošs:

 

 • 1. – 5. klasē atrodas auto īpašnieki, kuri biežāk izraisa negadījumus;
 • 7. – 17. klasi piešķir mazāk riskantajiem spēkratu vadītājiem;
 • 6. ir neitrālā klase, kurai nav noteiktu risku, tādēļ tā pienākas ikvienam, kurš OCTA polisi iegādājas pirmo reizi.

 

Vadoties pēc šīs sistēmas, apdrošinātāji piešķir atlaides OCTA polisēm tiem spēkratu īpašniekiem, kuri atrodas augstākā klasē, savukārt tiem, kuriem piešķirta zemāka klase, par obligāto apdrošināšanu jāmaksā vairāk. Piederību konkrētajai BM klasei nosaka automātiski, turklāt to pārrēķina vienreiz gadā. Tad tiek izvērtēti visi vienas kategorijas transporta līdzekļi, kuri pieder personai, kā arī noskaidrota to apdrošināšanas vēsture, pievēršot uzmanību šādiem kritērijiem:

 

 • Ceļu satiksmes negadījumu skaitam pēdējo 11 gadu laikā, kad izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība;
 • Kopējo obligātās apdrošināšanas laikam pēdējos 11 gados, kad iegādātas polises (tiek ņemts vērā laiks, cik ilgi OCTA bijusi spēkā).

 

Papildu Bonus Malus klasei, apdrošinātāji, aprēķinot OCTA polises cenu, ņem vērā arī:

 

 • Laiku, uz kādu tiek iegādāta obligātā apdrošināšana. Visbiežāk apdrošinātāji piedāvā polises, kuras darbojas 3, 6, 9 un 12 mēnešus, tādēļ der atcerēties, ka izdevīgāk OCTA būs pirkt ilgākam laika periodam nevis tikai, piemēram, 3 mēnešiem.
 • Transporta līdzekļa raksturojumu – sākot ar tā tipu, masu, vecumu un, beidzot ar vecumu. Tiem spēkratiem, kuri būs nolietotāki, kā arī smagāki un jaudīgāki, OCTA būs dārgāka.
 • Transporta līdzekļa reģistrācijas vietu – reģistrējot auto teritorijās, kurās ir intensīvāka satiksme, piemēram, Rīgā, der atcerēties, ka tas ietekmēs OCTA cenu, jo aktīvākā spēkratu plūsmā biežāk notiek negadījumi.

 

Šie ir biežāk sastopamie kritēriji, kurus ņem vērā apdrošinātāji, nosakot maksu par obligāto apdrošināšanu. OCTA cenu nereti ietekmē arī klienta juridiskais statuss, spēkrata pielietošanas veids, īpašnieka vecums un stāžs.

 

Pievērsīsimies otram apdrošināšanas veidam – KASKO. Tā pasargā polises īpašnieka automašīnu, neatkarīgi no tā, kas vainojams negadījuma izraisīšanā. Turklāt apdrošināšanā ietilpst ne tikai ceļu satiksmes negadījumi, bet arī citi riski – transporta līdzekļa apzagšana, nolaupīšana, uguns un ūdens radītie zaudējumi, salonā esošo lietu zādzība, mājdzīvnieku un meža zvēru radītie bojājumi, automašīnas sasišana, citu personu ļaunprātīga darbība utt. Protams, papildus iepriekš minētajiem, KASKO piedāvā apdrošināt arī citus riskus. Noskaidrosim galvenos kritērijus, kuri nosaka KASKO polises cenu:

 

 • Izvēlētais pašrisks – jo lielāks pašrisks tiks noteikts, jo lētāka būs apdrošināšanas polise. Piemēram, izvēloties pašrisku 140 eiro apmērā, gadījumos, kuros radīsies zaudējumi, kas mazāki par šo summu, izdevumi būs jāsedz pašam. Atsevišķās situācijās iespējams apdrošināties arī bez pašriska.
 • Teritorija, kurā darbosies iegādātā polise;
 • Automašīnas vērtība, modelis un gads, kurā tā ražota;
 • Tiek ņemta vērā arī klienta Bonus Malus klase, kā arī iepriekšējā KASKO apdrošināšanas vēsture.

 

ATPAKAĻ UZ VISIEM JAUNUMIEM