RU
EN

27.07.2016 Par zaudējumiem ugunsgrēkā apdrošināšanas kompānija Compensa izmaksā vienu no šī gada apjomīgākajām īpašuma apdrošināšanas atlīdzībām

Apdrošināšanas kompānija Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle ziņo, ka jūlijā bijusi EUR 312 177 liela īpašuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksa. Atlīdzības pieteikums tika saņemts par ugunsgrēka nodarītiem postījumiem.

 

Apdrošināšanas kompānija Compensa informē, ka šī gada 22. martā izcēlās ugunsgrēks atjaunojamās elektroenerģijas ražotnē ar 5 dzinējiem. Ugunsgrēka rezultātā konteiners ar dzinējiem tika smagi bojāts un vairs nav atjaunojams. Saskaņā ar ekspertu viedokli ugunsgrēka tiešo cēloni raksturo pēkšņi un neparedzami apstākļi un klienta atbildība par notikušo nav konstatēta, līdz ar to 2016. gada 21. jūlijā tika izmaksāta atlīdzība par kopējo summu EUR 312 177.

 

Minētais gadījums nav vienīgais – dažādus zaudējumus radījusi gan citu cilvēku ļaunprātība vai nejaušs kaitējums, piemēram, zādzības vai ugunsgrēks, gan arī dabas stihijas, piemēram, vētra.

 

Tā, piemēram, šī gada maijā kaimiņu mājās esošais ugunsgrēks skāra arī klienta īpašumu - nodega gan žogs, gan dzīvžogs, kā arī sakusa mājas logi. Par nodarītajiem zaudējumiem tika izmaksāti EUR 1 796. Savukārt citam klientam zaudējumi tika nodarīti pēc tam, kad kāda automašīna iebrauca klienta īpašumā esošajos paceļamajos vārtos. Klients saņēma EUR 3 007 lielu apdrošināšanas atlīdzību. Vēl maijā atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies citu cilvēku apzinātas un ļaunprātīgas darbības dēļ, piemēram, pēc zādzības, kas tika veikta šķūnī, ielaužoties pa logu, klientam tika izmaksāti EUR 1 089. Jūlijā atlīdzību saņēma arī Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola, kurai vētras laikā tika noraukts jumta segums. Šo postījumu novēršanai tika izmaksāta atlīdzība EUR 1 194 apmērā.

 

“Raugoties uz Compensa apkopotajiem datiem, vērojams, ka salīdzinoši neilgā laika posmā notiek daudz negadījumu, par kuriem ikvienam iepriekš šķiet – “ar mani jau tas nenotiks”. Tomēr negaidītie atgadījumi rada patiešām milzīgus materiālos zaudējumus un līdz ar to – arī neplānotus izdevumus. Lielākoties neviens ar šādiem tēriņiem nav rēķinājies, līdz ar to iegādātā apdrošināšanas polise kļūst par neatsveramu atbalstu sarežģītajā situācijā. Compensa jūtas gandarīta, ka var palīdzēt savam klientam grūtā brīdī, un cer, ka šādi notikumi būs arvien retāk,” norāda Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāles Atlīdzību departamenta vadītāja Sanita Rubene.

 

ATPAKAĻ UZ VISIEM JAUNUMIEM