RU
EN

04.01.2017 Compensa nāk klajā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu bezpilotu lidaparātu īpašniekiem

Mūsdienu tehnoloģijas ir ievērojami mainījušas cilvēces ikdienas paradumus, radījušas jaunas iespējas un rezultātā arī aktualizējušas ar tām saistītos riskus. Bezpilota lidaparāti ir spilgts piemērs tam, kā tehnoloģiju straujā attīstība pieprasījusi steidzamā kārtā mainīt pastāvošo tiesisko regulējumu. Apdrošināšanas kompānija Compensa vērš uzmanību uz to, ka viena no būtiskākajām jauno noteikumu prasībām, ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) bezpilotu lidaparātu īpašniekiem.

 

2016. gada 22. novembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” paredz virkni jaunu prasību attiecībā uz bezpilota lidaparāta konstrukciju un aprīkojumu, pilota vecumu, nosaka nepieciešamību marķēt lidojošo dronu, lai tā īpašnieku būtu iespējams identificēt. Jaunais tiesiskais regulējums atrunā attālumu ierobežojumus horizontālā un vertikālā plaknē, lidināšanās distanci cilvēku, pasākumu un citu sabiedriski nozīmīgu objektu tuvumā. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, lidojumus ļauts veikt tikai diennakts gaišajā laikā.

 

Viena no būtiskākajām izmaiņām, ko paredz jaunais tiesiskais regulējums, ir bezpilota lidaparāta īpašnieka nepieciešamība apdrošināt savu civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi. Jāatzīst, ka šī prasība attiecināma uz bezpilota lidaparātu īpašniekiem, kuru gaisa kuģu kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kilogramus.

 

“Lidojošie bezpilota lidaparāti arvien vairāk parādās publiskos pasākumos, tāpēc nākas aizdomāties par savu drošību dronu tuvumā un dabiski rodas jautājums, kas atbild gadījumos, kad kāda vadīts bezpilota lidaparāts nogāžas un rada kaitējumu cilvēka veselībai, mantai. Pateicoties jaunajam tiesiskajam regulējumam, kas detalizēti atrunā pilotu atbildību, nosaka nepieciešamību apdrošināt civiltiesisko atbildību un atrunā kritērijus, kādā kārtībā un pie kādiem nosacījumiem ļauts vadīt dronus, ieguvēja ir tikai un vienīgi sabiedrība,” atzīst Compensa Riska parakstīšanas departamenta vadītājs Kaspars Neivalds.

 

Jaunie Ministru kabineta noteikumi nepieļauj gadījumus, kad bezpilota lidaparāti traucē gaisa balonu kustībai vai rada būtiskus draudus aviācijas drošībai, nekontrolēti lidinās sabiedriskās vietās, tādā veidā radot būtiski apdraudējumu cilvēku drošībai. Kā jau vairums gadījumos, kad tiek pieņemti jauni noteikumi vai grozīti esošie, joprojām aktuāls paliek jautājums, kādā veidā bezpilota gaisa kuģu īpašnieki tiks kontrolēti un vai noteikumos atrunātie nosacījumi tiks ievēroti, kādi sodi paredzēti tiem, kas šos noteikumus ignorē.

 

Bezpilota lidaparāti lielākoties tiek izmantoti izklaides pasākumiem. Pēdējo četru gadu laikā dronu skaits ir ievērojami palielinājies. Novērojama tendence, ka arī uzņēmumi vēlas izmantot bezpilota lidaparātus, lai apsekotu savas teritorijas. Pašvaldības izvēlas šo risinājumu, lai pārraudzītu zivju resursu aizsardzību pašvaldības ūdenstilpnēs, kā arī citiem līdzīga rakstura kontroles, teritoriju apsekošanas nolūkiem.

 

ATPAKAĻ UZ VISIEM JAUNUMIEM