RU
EN

Būvniecības un tehnikas apdrošināšana

Būvniecibas visu risku apdrošināšana

Būvniecības visu risku apdrošināšana paredzēta, lai būvniecības darbu laikā aizsargātu objekta īpašnieku pret iespējamiem materiāliem zaudējumiem pēkšņu, neparedzētu, fizisku apstākļu dēļ.

Šis apdrošināšanas veids tiek piemērots būvniecības, rekonstrukcijas vai remonta darbiem.

Apdrošināts ir jebkurš apdrošinātā īpašuma un līguma darbu tiešs fizisks bojājums vai tiešs materiāls zaudējums, kuru izraisījis pēkšņs un iepriekš neparedzēts risks ārēja fiziska spēka iedarbības rezultātā. Būvniecības risku apdrošināšanā ir iespēja apdrošināt:

 

 • Būvniecības procesā esošo īpašumu:
  • būvobjektu,
  • būvlaukuma aprīkojumu un iekārtas,
  • būvniecības tehniku,
  • apdrošināšanas vietā jau esošas konstrukcijas un īpašumu,
  • izdevumus būvlaukuma attīrīšanai pēc negadījuma,
 • Būvniecības laikā radītos zaudējumus trešajām personām – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

 

 

Compensa piedāvā apdrošināt sekojošus tehnikas veidus:

 • Būvniecības tehniku (piemēram, ekskavatorus, buldozerus, celtņus);
 • Lauksaimniecības tehniku (piemēram, traktorus, piekabes, kombainus);
 • Mežizstrādes tehniku un citu tehniku (piemēram, iekrāvēju un pacēlāju tehniku, ielu uzkopšanas mašīnas).

 

Izvērtējot šāda veida tehnikas plašo darbības pielietojumu, piedāvājam visu risku apdrošināšanu, iekļaujot dalību ceļu satiksmē un tehnikas pārvadāšanas riskus. Apdrošināšanas aizsardzība iekļauj jebkuru ārēju tehnikas bojājumu rezultātā radušos bojājumus vai zaudējumus apdrošinātajam objektam, tai skaitā:

 • ugunsgrēks, zibens radīti postījumi un eksplozijas;
 • zādzība ar ielaušanos, laupīšana un ar to saistītās darbības;
 • dabas stihijas (piemēram, vētra, krusa, zemes nogruvums);
 • sadursme ar sķērsli vai priekšmetu uzkrišana;
 • apgāšanās vai citi ekspluatācijas rezultatā radušies pēkšņi un neparedzami zaudējumi, veicot tehnikai piemēroto un tai paredzēto darbu;
 • jebkuri citi gadījumi, kas nav minēti kā izņēmumi apdrošināšanas noteikumos.