RU
EN

Mārketinga materiāli

 

Logotips

 

Compensa logotips kopumā un tā elementi ir autortiesību aizsargāti - tā modificēšana un izmantošana bez saskaņošanas ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli ir uzskatāma par šo tiesību pārkāpumu.

 

Šeit ir iespējams lejupielādēt Compensa logo dažādos formātos:

 

Compensa logo CMYK 

Compensa logo PNG

Compensa logo JPG