RU
EN

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise pasargās profesionālo pakalpojumu sniedzējus no neparedzētām izmaksām, kas viņu kļūdas vai nolaidības dēļ ir radušās klientiem vai citām personām.

 

Profesionālā darbība ir profesionālo pakalpojumu sniegšana, kam nepieciešama speciāla profesionālā kvalifikācija, licence vai sertifikāts, piemēram, arhitektu, būvinženieru, grāmatvežu un mērnieku profesionālā darbība.

 


Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana paredz atlīdzināt:

  • Trešo personu mantai nodarītos zaudējumus;
  • Trešo personu dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu;
  • Trešo personu tiesas izdevumus (ja tiesa prasību apmierinājusi);
  • Izrietošos finansiālos zaudējumus;
  • Tiešos finansiālos zaudējumus;
  • Izdevumus saistībā ar juridisko palīdzību, neatliekamo zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumiem (glābšanas izdevumi).