RU
EN

Īpašums

Klienta rīcība pēc negadījuma:

 

Situācijas apraksts

Ko darīt pirms vēršanās pie apdrošinātāja?

Šķidruma vai tvaika noplūde (piemēram, plīsusi caurule)

Jāinformē nama apsaimniekotājs, kas sagatavos apsekošanas aktu, kas apliecina negadījuma iestāšanās faktu un norāda cēloni, kā arī iespējamo vainojamo personu

Ugunsgrēks

Jāinformē VUGD

Trešo personu prettiesiska rīcība

Jāinformē Valsts Policija

Dabas stihijas izraisīts zaudējums

Nav nepieciešams informēt valsts institūcijas

Sala nodarīts bojājums

Nav nepieciešams informēt valsts institūcijas

Elektronisks bojājums (piemēram, netiešs zibens trāpījums, elektrības pārspriegums)

Nav nepieciešams informēt valsts institūcijas

 

 

Atlīdzības pieteikuma pieprasījums jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc negadījuma:

 

Kopā ar atlīdzības pieteikumu, lūdzam iesniegt:

  • Telpu plāna vai tehniskās inventarizācijas lietas kopijas, ja pēc negadījuma būs jāremontē telpas
  • Remonta tāmi
  • Namu apsaimniekotāja aktu, ja notikusi tvaika vai šķidruma noplūde
  • Vērtību apliecinošus dokumentus (gadījumos, kad bojāts, nozagts kustamais īpašums – iedzīve, preces u.c.)

 

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas:

  • Mūsu speciālisti veiks bojātā objekta apsekošanu – līdz apskatei objekts jāsaglabā tādā stāvoklī, kāds tas bija uzreiz pēc negadījuma
  • Pēc objekta apsekošanas gaidīsim zaudējuma tāmi izskatīšanai no cietušā vai sastādīsim to paši
  • Lēmums tiks pieņemts ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumenta saņemšanas
  • Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas