RU
EN

KASKO

 

Pieteikt atlīdzību

 

Klienta rīcība uzreiz pēc negadījuma:

 

Situācijas apraksts Klienta rīcība
Bojājumi ir nodarīti tikai transportlīdzekļa vējstiklam, sānu jeb aizmugures stiklam, ja šos bojājumus nav nodarījusi trešā persona. Nav nepieciešams informēt Ceļu policiju.
Var uzreiz doties uz Compensa partneru servisiem.
Transportlīdzeklis ir bijis vienīgais negadījumā iesaistītais objekts un var patstāvīgi aizbraukt no notikuma vietas, nav cietuši cilvēki un nav bojāts citām personām piederošs īpašums.
Transportlīdzekli ir bojājis kāds cits nezināms transportlīdzeklis. Jāinformē Ceļu policija
Notikusi transportlīdzekļa zādzība, laupīšana. Jāinformē Valsts policija
Trešās personas ļaunprātīgi nodarīti bojājumi transportlīdzeklim (piemēram, spoguļu vai audio sistēmas zādzība).
Notikusi mantu zādzība no salona.
Bojāta manta salonā CSNg rezultātā
Notikusi sadursme starp 2 transportlīdzekļiem (nav cietuši cilvēki un nav bojāts trešo personu īpašums). Abiem vadītājiem jāaizpilda Saskaņotais paziņojums vai jāinformē Ceļu policija, kas negadījuma vietā noformēs protokolu
Notikusi sadursme starp 3 vai vairāk transportlīdzekļiem. Iesaistītajām personām ir jāinformē Ceļu policija, kas negadījuma vietā noformēs protokolu
Transportlīdzeklim ir nodarīti būtiski bojājumi un tas nav braucamā stāvoklī un/vai ir cietuši cilvēki, un/vai ir bojāts citām personām piederošs īpašums. Jāinformē Ceļu policija, kas negadījuma vietā noformēs protokolu.
Ja cietuši cilvēki, tad jāinformē arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Notikusi priekšmetu uzkrišana transportlīdzeklim (piemēram, no ēku jumta krītošs ledus vai sniegs). Jāinformē Valsts vai Pašvaldības policija
Transportlīdzeklī izcēlies ugunsgrēks (transportlīdzekļa degšana sprādziena, zibens spēriena vai īssavienojuma rezultātā). Jāinformē Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija

 

Atlīdzības pieteikuma iesniegums jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc negadījuma:

 

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas:

  • Pēc automašīnas atrādīšanas auto servisa pārstāvim, gaidīsim remontdarbu tāmi
  • Tāmi izskatīsim un apstiprināsim iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
  • Ja polisē ir noteikts pašrisks, tā maksājumu varēsiet veikt servisā pie automašīnas saņemšanas, pēc remontdarbu pabeigšanas
  • Mēs Jūs informēsim brīdī, kad būsim nosūtījuši tāmes saskaņojumu servisam
  • Pēc mūsu ziņas saņemšanas, sazinieties ar servisu, lai vienotos par remontdarbu veikšanas laiku

 

Ja atlīdzību vēlaties saņemt uz savu bankas kontu, automašīna jāatrāda Compensa ekspertam, kurš veiks zaudējumu aprēķinu.