RU
EN

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus trešo personu mantai un veselībai, kas radušies uzņēmuma darbības vai bezdarbības rezultātā.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz sekojošus zaudējumus:

 • zaudējumi personas veselībai (piemēram, miesas bojājumi, sakropļojums, invaliditāte, nāve)
 • zaudējumi trešo personu īpašumam (gan kustamā, gan nekustamā īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana)

 

Piedāvājam sekojošus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas seguma paplašinājumus:

 • Produkta atbildība
 • Zaudējumi, kas radušies pēc pakalpojumu sniegšanas / darbu pabeigšanas
 • Darba devēja atbildība
 • Atbildība par videi nodarītiem zaudējumiem
 • Atbildība par uzticēto kustamo un nekustamo īpašumu
 • Zaudējumi, kas cēlušies veicot iekraušanas un izkraušanas darbus
 • Apakšuzņēmēju atbildība
 • Atbildība par zaudējumiem, kas radušies gala produkta ražotājam, sakarā ar Apdrošinātā piegādāto produktu trūkumiem
 • Atbildība par zaudējumiem, kas notikuši ārpus Latvijas Republikas teritorijas
 • Jaunums! Bezpilota gaisa kuģu (dronu) operatoru civiltiesiskā atbildība

 

 

Compensa piedāvā dažādus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risinājumus. Sazinieties ar savu apdrošināšanas pārstāvi, lai noskaidrotu iespējamos risinājumus un vienotos par nosacījumiem.