RU
EN

Īpašuma apdrošināšana

Compensa piedāvā apdrošināt uzņēmējdarbībā izmantoto īpašumu:

 • Ēkas un telpas
 • Investīciju ieguldījumus
 • Stiklojumu un citus līdzvērtīgus viegli plīstošus elementus
 • Iekārtas un aprīkojumu
 • Preci
 • Trešo personu īpašumu (preci)
 • Mazvērtīgo inventāru
 • Skaidru naudu
 • Darbinieku īpašumu

 

Plašs nosaukto risku segums nodrošina aizsardzību dažādiem uzņēmējdarbības veidiem.

Standarta riska segums iekļauj šādus riskus:

 • Ugunsgrēks (uguns, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta vai tā daļu uzkrišana)
 • Ūdensvadu avārijas (inženierkomunikāciju pēkšņa avārija)
 • Dabas stihijas (vētra, krusa, nepārtraukta snigšana, koku un mastu uzkrišana, zemes iegruvums, zemes nogruvums, zemestrīce, triecienvilnis)
 • Plūdi
 • Trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība ar ielaušanos, laupīšana, vandālisms un transportlīdzekļa trieciens)

 

 

Compensa piedāvā arī dažāda veida papildus apdrošināšanas risinājumus, ņemot vēra klienta veiktās uzņēmējdarbības veidu.

 

Compensa piedāvā diennakts  atlīdzību pieteikšanas servisu. Tiek kompensēti ne tikai tiešie materiālie īpašuma bojājumi vai zudums, bet arī nepieciešamās un pierādāmās glābšanas izmaksas, kuras klients veicis ar mērķi samazināt kopējo zaudējumu apmēru, piemēram, tiek atlīdzināti arī tādi izdevumi, kas nepieciešami drupu aizvākšanai.