Atpakaļ

Īpašuma apdrošināšana

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informēt Compensa.

    Ja nav iespējams pieteikt portālā, lūdzam pieteikt pa tālruni 8888 galvenā biroja darba laikā.


Kā saņemt atlīdzību?

1. Konsultācijas par to, kā rīkoties, var saņemt, zvanot uz Compensa diennakts informatīvo tālruni 8888, zvanot no ārzemēm +371 6755 8888.

Rīkojies:

 • veic pasākumus, lai samazinātu zaudējumu apmēru.
 • ziņo atbilstošai iestādei (policijai, ugunsdzēsējiem, apsaimniekotājam), pieprasi un saglabā dokumentāciju par īpašuma bojājumu.

2. Iesniedz 3 darba dienu laikā atlīdzības prasības pieteikumu (skat. Atlīdzības pieteikšanas veidi).

3.     Compensa atbilstoši negadījuma apstākļiem norīkos ekspertu un e- pastā informēs par lietas gaitu.

4.     Compensa sagaida:

   • papildu pieprasītos dokumentus.
   • apskates materiālus no eksperta.

5.     Saņem e-pastā lēmumu no brīža, kad iesniegta visa informācija.

6.     Saņem atlīdzību

   • Jāiesniedz apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
   • Kvītis, sastādītie akti, protokoli, prasības un citi dokumenti, kas nepieciešami zaudējuma apmēra un apstākļu noskaidrošanai.

Pēc prasības pieteikuma saņemšanas Compensa eksperts ar Jums sazināsies un, ņemot vērā radušos apstākļus un polises noteikumus, informēs par turpmāko procesu virzību.

Kā rīkoties, ja ar Jūsu īpašumu noticis nelaimes gadījums?

 • Ja zaudējumu izraisījusi uguns vai eksplozija, nekavējoties zvaniet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr.nr. 112 vai 01.
 • Ja notikusi zādzība, laupīšana vai to mēģinājums, nekavējoties ziņojiet valsts policijai pa tālr.nr. 112 vai 02.
 • Ja notikusi apkures un kanalizācijas sistēmu avārija vai ūdens noplūde, informējiet avārijas dienestu, ēkas pārvaldnieku vai namu pārvaldi.
 • Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, rakstiski par apdrošināšanas gadījumu informējiet Compensa, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tālr. informācijai: 8888.

Ko nedrīkst darīt pēc Apdrošināšanas gadījuma?

Bez Compensa rakstveida piekrišanas nav pieļaujams:

 • uzsākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas darbus, izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējumu turpināšanos;
 • atzīt saistības Apdrošinātāja vārdā vai dot solījumus par zaudējumu atlīdzības izmaksu;
 • no apdrošinātā/bojātā īpašuma bez Compensa atļaujas aizliegts atbrīvoties.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri