Atpakaļ

Lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšana

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informēt Compensa.


Kā rīkoties, ja noticis apdrošināšanas gadījums?

  • Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, zvaniet uz Compensa diennakts atbalsta tālruni 8888.
  • Rīkojieties atbilstoši sniegtajiem norādījumiem.
  • Pieprasiet un saglabājiet dokumentus.
  • Iesniedziet Compensa atlīdzības prasības pieteikumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādus dokumentus jāiesniedz?

Mājlopa nāves gadījumā:

  • Veterinārārsta sastādīts sekcijas protokols ar negadījuma apstākļu detalizētu aprakstu un mājlopa bojāejas iemeslu,
  • Liellopa utilizācijas dokuments,
  • Fotoattēls, kurā redzams bojā gājušais mājlops.

Lopa piespiedu kaušanas gadījumā:

  • Veterinārārsta sastādīts piespiedu kaušanas rīkojums ar negadījuma apstākļu detalizētu aprakstu un lopa piespiedu kaušanas iemeslu.
  • Pavadzīme no kautuves par realizācijā nodoto gaļu.
  • Pēckaušanas ekspertīzes slēdziens no kautuves (vēlams)

 

Ja nelaime gadījums ir saistīts ar trešo personu prettiesisku rīcību, tad ir nepieciešama policijas izziņa.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri