Atpakaļ

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā rakstveidā informēt Compensa.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību?

  1. Nelaimes gadījuma apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
  2. Ārsta-speciālista izraksts ar galīgo diagnozi (kaula lūzuma gadījumā).
  3. Ārsta izziņa vai slimnīcas izraksts (epikrīze).
  4. Maksājuma apliecinošo dokumentus par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem un izrakstītiem medikamentiem (čekus, kvīts vai maksājuma uzdevumu).
  5. Darba nespējas lapas (ja ir iekļauts tāds risks kā dienas nauda).
  6. Ceļu policijas slēdziens (ceļu satiksmes negadījumā).
  7. Valsts vai pašvaldības policijas slēdziens (ja bijis vardarbīgs gadījums).

Kā iesniegt papildu dokumentus jau reģistrētā lietā?

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri