OCTA

Piesakot atlīdzību izvēlies, vai esi cietušais, negadījuma izraisītājs vai cietusī persona


Cietušais

Lai Compensa varētu ātrāk izskatīt atlīdzību, lūdzam atlīdzību pieteikumam pievienot transportlīdzekļa bildes.

Ja tiks veikts transportlīdzekļa remonts, tad atlīdzību varat pieteikt pie sadarbības partneriem visā Latvijā.

Ja nav iespējams OCTA atlīdzību pieteikt portālā, lūdzam aizpildīt pieteikumu bez pieslēgšanās bankai Online sistēmā.

Izraisītājs

Lūdzam pieteikumam pievienot transportlīdzekļa bildes.

Ja nav iespējams par CSNg informēt portālā, lūdzam aizpildīt pieteikumu bez pieslēgšanās bankai Online sistēmā.

Kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums:

 1. Apstādiniet transportlīdzekli, ieslēdzat avārijas signālu un izliekat  avārijas trīsstūri. Diennakts tumšajā laikā atceraties par atstarojošās vestes lietošanu.
 2. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietušie, veicat tūlītējos pasākumus, lai saglabātu cietušā dzīvību un izsaucat neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) pa tālruni 113 vai 112.  Izsaucot NMP brigādi ziņojat, kur noticis negadījums, kas noticis, cik cietušo.   
 3. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai bojāts citas personas īpašums, iesaistīti vairāk kā 2 transportlīdzekļi, ziņojat Ceļu policijai pa tālruni 110 vai 112
 4. Līdz Ceļu policijas darbinieku ierašanās brīdim nepārvietojiet transportlīdzekļus un neaiztiekat priekšmetus, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu. Tālāk rīkojaties saskaņā ar policijas norādījumiem.
 5. Pierakstat ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas nr. zīmi, noskaidrojat tā OCTA apdrošināšanas sabiedrību un polises datus. Vēlams nofotografēt negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus, to sadursmes vietu un izkārtojumu uz brauktuves.
 6. Ja negadījumā nav cietušo personu, ir bojāti 2 transportlīdzekļi un varat vienoties par notikušā negadījuma apstākļiem, ir jāaizpilda Saskaņoto paziņojumu.

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas

 • Compensa veiks zaudējuma apmēra novērtēšanu un ekspertīzi,
 • Lēmums tiks pieņemts saskaņā ar likumu - ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas,
 • Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

Ja negadījums noticis ārzemēs:

Atbilstoši attiecīgās valsts likumiem, jāpaziņo policijai vai jāaizpilda saskaņotā paziņojuma veidlapa,
Jāuzzina ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa reģistrācijas dati un apdrošinātājs,
Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, jāvēršas pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja pārstāvja Latvijā vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kas palīdzēs atrast apdrošināšanas sabiedrību, kurā iesniegt atlīdzības pieteikumu,
Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Zaļās kartes sistēmas valstīm, zaudējumu atlīdzība jāpiesaka konkrētajā valstī pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja. Ja tas nav iespējams, atgriežoties Latvijā, jāvēršas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kur tiks sniegta informācija, kur var pieteikt gadījumu.

Ceļu policijai obligāti jāziņo, ja:

 • Ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki,
 • Bojāta kādas trešās personas manta,
 • Transportlīdzekļiem ir radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem tiem aizliegts piedalīties satiksmē,
 • Ja bojātas vairāk kā 2 automašīnas.

Svarīgi! Līdz Ceļu policijas pārstāvju ierašanās brīdim nedrīkst pārvietot transportlīdzekli un aiztikt priekšmetus, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu. Pēc pārstāvju ierašanās, rīkojieties saskaņā ar viņu norādījumiem.

Sadarbības autoservisu saraksts pieejams šeit.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri