Atpakaļ

Seesam Veselības apdrošināšana

Piesaki Seesam veselības atllīdzību mobilajā aplikācijā:

          

                                                                         
                                                                          

Pēc apdrošināšanas gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Compensa.

Apdrošināšanas atlīdzību var pieteikt tikai apdrošinātā persona, kas saņēmusi ārstniecības, zobārstniecības, optikas, medikamentu, sporta pakalpojumus.

Atceries! Visa informācija par Seesam veselības apdrošināšanu ir pieejama arī datorā – portals.compensa.lv 


Mobilā aplikācija - ērtākais un ātrākais atlīdzību pieteikšanas veids

Seesam veselības apdrošināšana tagad pieejama arī telefonā! Mobilā lietotne pieejama gan Apple iOS (iPhone, iPad), gan Google Android viedierīcēm.

Lasīt vairāk.

Kā saņemt atlīdzību, ja maksājāt ar personīgajiem līdzekļiem?

Par pakalpojumiem, kas saņemti iestādēs, kas nav līgumorganizācija, kā arī gadījumos, ja līgumorganizācijās pakalpojumu nav iespējams saņemt vai arī pakalpojumu apmaksa nav pieejama pilnā apmērā, apdrošinātai personai jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem.

Lai izvērtētu apdrošināšanas gadījumu un ar to saistīto veselības apdrošināšanas atlīdzību, kā arī segtu apdrošinātās personas izdevumus, pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no brīža, kad tas kļuva iespējams, jāiesniedz apdrošinātājam:

Pieteikums veselības apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai:

EKA čeka un /vai stingrās uzskaites kvīts oriģināls (jānorāda arī VID rīkojuma datums, numurs un punkts, saskaņā ar kuru ir atļauts neizmantot EKA čeku), kurā ir jābūt norādītam:

  • pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;
  • pakalpojuma saņēmēja apdrošinātās personas vārds, uzvārds, personas kods;
  • pakalpojuma saņemšanas datums;
  • saņemtā pakalpojuma nosaukums/veids (detalizēts atšifrējums) un skaits;
  • saņemtā pakalpojuma cena.

Izraksts no ambulatorās un/vai zobārstniecības un/vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes, kas apstiprina saņemtos pakalpojumus, kur norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana un izmeklējumi, kas apstiprina norādīto diagnozi.

Zobārstniecībā:

Atlīdzību izmaksā pēc atlīdzības pieteikuma, izraksta no zobārstniecības medicīniskās kartes ar informāciju par ārstētā zoba numuru un veiktajām manipulācijām, personificētu maksājumu apliecinošu dokumentu (elektrokases aparāta čeka un/vai stingrās uzskaites kvīts), iesniegšanas apdrošinātājam.

Sportā:

Atlīdzību izmaksā pēc atlīdzības pieteikuma, personificētu maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas apdrošinātājam.

Iesniedzamie dokumenti:

  • elektrokases aparāta čeks un/vai stingrās uzskaites kvīts, kurā pakalpojuma saņemšanas datums un/vai sporta nodarbību abonementa termiņš;
  • vai maksājuma uzdevums, kurā maksājuma mērķī norādīts Līguma Nr. par automātisko norēķinu, ko sporta klubs noslēdz ar Seesam veselības apdrošināto personu.
  • Sporta abonementu jāiesniedz pēc sporta abonementa termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā no pēdējā pakalpojuma saņemšanas datuma. Ja sporta nodarbības un/vai abonementa cena ir lielāka par programmā noteikto, tad apdrošinātā persona starpību piemaksā no personīgajiem līdzekļiem.

Medikamentiem, optikai:

Veselības apdrošināšanas programmai kurai paredz receptes, jāiesniedz receptes kopiju.

Atlīdzību izmaksā pēc atlīdzības pieteikuma, recepšu kopiju un personificētu maksājumu apliecinošu dokumentu (elektrokases aparāta čeka un/vai stingrās uzskaites kvīts un iegādāto medikamentu atšifrējuma) iesniegšanas apdrošinātājam.

Ja apdrošināšanas atlīdzību saņem pilnvarota persona, tad ir jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara.

Cita dokumentācija, kuru pieprasa apdrošinātājs kā papildinformāciju, lai izvērtētu veselības apdrošināšanas atlīdzību un apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

Informācijas iesniegšana VID

Ikvienam pakalpojumam veselības apdrošināšanas polisē ir noteikti atlīdzības limiti. Tāpēc ir svarīgi saglabāt visus maksājumus apliecinošos dokumentus (vai kopijas) par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem. Iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju un norādot summu, kas būs samaksāta par medicīniskajiem pakalpojumiem no personiskajiem līdzekļiem un kurus nebūs sedzis apdrošinātājs, būs iespēju izmantot likumā paredzētās tiesības no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. 

Tajā gadījumā daļēji apmaksātajiem čekiem ir jāpievieno Seesam veselības apdrošināšanas atbildes vēstules, kuras tiek sūtītas par katru izmaksāto atlīdzības izmaksu lietu. Ja atbildes vēstule ir nozaudēta, uz e-pastu veseliba@compensa.lv iespējams atsūtīt lūgumu atkārtoti saņemt šo informāciju.

Detalizēta informācija par Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu VID 

Kur izmantot Seesam veselības apdrošināšanu, nenorēķinoties ar personīgajiem līdzekļiem?

Lai nevajadzētu norēķināties par Veselības apdrošināšanas kartē iekļautajiem pakalpojumiem ar personīgajiem līdzekļiem, apmeklējiet mūsu līgumorganizācijas vai līgumorganizācijas SP - 2.3.

E-receptes un apdrošināšanas atlīdzības

No 2018. gada 1. janvāra medikamentu receptes tiek izrakstītas elektroniski.
Pacients ar veselības apdrošināšanu dodas pie ārsta un saņem e-recepti. 
Bet vēršam UZMANĪBU: lai saņemtu atlīdzību izmaksu, recepte jānosūta apdrošinātājam.

Informāciju par e-receptēm var apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā – E-veselības profila sadaļā „Receptes”.
Vairāk par e-recepti uzzināt šeit>>>

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri