Atpakaļ

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana


Kam
paredzēta
civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšana?

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir paredzēta, lai pasargātu sevi no negaidītiem zaudējumiem, ko nejauši esi nodarījis citai personai un esi atbildīgs par tiem, piemēram:
• kā gājējs, pircējs, mājdzīvnieka īpašnieks
• pārvietojoties ar velosipēdu vai nodarbojoties ar sporta aktivitātēm
• savu bērnu nedarbu rezultātā
• kā mājokļa īpašnieks vai īrnieks
• būvējot mājokli vai veicot tajā remontdarbus

Kādi ir ieguvumi?


Apdrošināšana visai ģimenei
Apdrošināšana ir spēkā visiem vienas mājsaimniecības ģimenes locekļiem
Iekļauta īrnieku atbildība
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segti zaudējumi apdrošināto personu īrētajam nekustamajam īpašumam.
Iekļauta palīgstrādnieku atbildība
Polisē ir iekļauta arī nolīgto palīgstrādnieku civiltiesiskā atbildība (piemēram, auklītes, mājsaimnieka vai dārznieka)
Praktikanta atbildība
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segti zaudējumi, ko apdrošinātā persona nodarījusi mācību prakses īstenošanas laikā.
Plašs teritoriālais segums
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segta apdrošinājuma ņēmēja un viņa ģimenes locekļu personiskā atbildība pret citām personām Latvijā, Baltijā, Eiropā vai visā pasaulē (pēc apdrošinājuma ņēmēja izvēles).

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu


Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka civiltiesiskā atbildība

Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka likumiskā atbildība, kas saistīta ar attiecīgā dzīvokļa apsaimniekošanu.

Piemēram, ūdensvada, kanalizācijas sistēmu avārijas rezultātā appludināti kaimiņi; bojātu elektroinstalāciju dēļ, izceļoties ugunsgrēkam, bojātas kaimiņu telpas u.c.

Ēkas (privātmājas) īpašnieka vai īrnieka civiltiesiskā atbildība

Privātmājas īpašnieka vai īrnieka likumiskā atbildība, kas saistīta ar attiecīgās privātmājas un tai pieguļošā gruntsgabala apsaimniekošanu.

Piemēram, ledus gabals no ēkas jumta uzkrīt automašīnai, kas novietota pie ēkas; koks, kas atrodas uz gruntsgabala, vējā lūzt un uzkrīt blakus esošajai mājai u.c.

Privātpersonas civiltiesiskā atbildība

Privātpersonas likumiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar:

  • ikdienas riskiem;
  • nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
  • aktīvo atpūtu;
  • mājdzīvnieku turēšanu;
  • kosmētisko remontdarbu veikšanu.

Izvēloties šo apdrošināšanas veidu, apdrošināta būs arī Jūsu ģimenes locekļu (dzīvesbiedra un nepilngadīgo bērnu) atbildība jebkurā ģeogrāfiskajā teritorijā pēc jūsu izvēles.

Piemēram, Jūsu bērns, spēlējot bumbu izsit stiklu kaimiņu mājai; braucot ar riteni vai slēpēm uzbraucat kādam virsū, radot miesas bojājumus; Jūsu suns, izbēgot no teritorijas uz ceļa, izraisa ceļu satiksmes negadījumu vai kādam iekož; pārplūstot vannai vai plīstot caurulei, tiek nopludināti kaimiņi vai bojātas īrētās dzīvojamās telpas; īssavienojums sadzīves tehnikā izraisa ugunsgrēku, bojājot trešo personu īpašumu vai radot kaitējumu to dzīvībai/veselībai u.c.

Būvniecības civiltiesiskā atbildība, ja būvējat mājokli vai veicat tajā remontdarbus

Ātri un ērti vari noformēt būvniecības vai remontu darbu laikā nepieciešamo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Šī polise ir paredzēta būvniecības un remontu darbiem, kuru veikšanai ir jāsaņem būvatļauja.

Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītājā adresē.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri