Atpakaļ

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana


Pirkt

Kam ir
nepieciešama
civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšana?

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir paredzēta, lai pasargātu sevi no negaidītiem zaudējumiem, ko nejauši esi nodarījis citai personai un esi atbildīgs par tiem, piemēram:
• kā gājējs, pircējs, mājdzīvnieka īpašnieks
• pārvietojoties ar velosipēdu vai nodarbojoties ar sporta aktivitātēm
• savu bērnu nedarbu rezultātā
• kā mājokļa īpašnieks vai īrnieks
• būvējot mājokli vai veicot tajā remontdarbus

Kādi ir ieguvumi?


Apdrošināšana visai ģimenei
Apdrošināšana ir spēkā visiem vienas mājsaimniecības ģimenes locekļiem
Iekļauta īrnieku atbildība
Īrniekiem apdrošināšanā ir iekļauta atbildība par zaudējumiem uzticētajam nekustamajam un kustamajam īpašumam.
Iekļauta palīgstrādnieku atbildība
Polisē ir iekļauta arī nolīgto palīgstrādnieku civiltiesiskā atbildība (piemēram, auklītes, mājsaimnieka vai dārznieka)
Ūdens transportlīdzekļa vadītāja atbildība
Apdrošināšanas aizsardzībā ir iespējams iekļaut ūdens transportlīdzekļa vadītāja civiltiesisko atbildību.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu


Vispārējā civiltiesiskā atbildība apdrošinātajā vietā

Apdrošināšana, kas piemērota mājokļu īpašniekiem un īrniekiem, lai nodrošinātos no neparedzētiem zaudējumiem, kas var tik nodarīti citām personām, apsaimniekojot vai lietojot īpašumu.
Īrniekiem apdrošināšanas aizsardzībā ir iekļauta arī atbildība par zaudējumiem, kas var tik nodarīti īrētajam nekustamajam īpašumam.
Apdrošināšana darbojas polisē norādītā adresē un tajā ir iekļauti visi vienā mājoklī dzīvojošie tuvinieki un nolīgtie palīgi, piemēram, auklīte.
Pērkot Compensa Mājas polisi, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar 1 000 EUR limitu dāvanā!

Vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana

Šī apdrošināšana darbojas visā Baltijā un pasargās gan no zaudējumiem, ko vari nodarīt trešajām personām kā mājokļa īpašnieks vai īrnieks, kā arī dažādās citās situācijās, piemēram, ejot pa ielu, braucot ar velosipēdu, atrodoties veikalā, pastaigājoties ar suni kā mājdzīvnieka īpašnieks, aktīvi atpūšoties vai nodarbojoties ar sportu, u.c. gadījumos.
Polisē ir iekļauti visi vienā mājoklī dzīvojošie tuvinieki un nolīgtie palīgi, piemēram, auklīte. Arī bērnu ‘nedarbu’ rezultātā nodarīti zaudējumi trešajām personām ir iekļauti polisē.

Ūdens transportlīdzekļa vadītāja atbildība

Vispārējās civiltiesiskās atbildības polisi vari paplašināt ar atbildības apdrošināšanu, vadot ūdens transportlīdzekli, piemēram, laivu līdz 12m2, ūdens motociklu vai motorlaivu.
Apdrošināšana darbojas LR iekšējos ūdeņos.

Būvniecības civiltiesiskā atbildība, ja būvējat mājokli vai veicat tajā remontdarbus

Ātri un ērti vari noformēt būvniecības vai remontu darbu laikā nepieciešamo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
Šī polise ir paredzēta būvniecības un remontu darbiem, kuru veikšanai saskaņā ar LR tiesību aktiem ir jāsaņem būvatļauja.
Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītājā adresē.

Izvēlies ērtāko pakalpojuma iegādes veidu
Sazinies ar mums pa telefonu
Sazinies ar mums elektroniski
Klientu apkalpošanas centros