Garantiju apdrošināšana


Pirkt

Kam ir
nepieciešama
garantiju
apdrošināšana?

Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polise pasargās darbu pasūtītāju (apdrošināto) no zaudējumiem, kas tam varētu rasties darbu veicējam (Apdrošinājuma ņēmējam) neizpildot ar līgumu uzņemtās saistības.

Kādi ir ieguvumi?


Individuāla pieeja
Mēs nodrošinām profesionālus garantiju apdrošināšanas pakalpojumus, kas tiks individuāli pielāgoti jūsu vajadzībām un saņēmēja noteiktajiem nosacījumiem
Juridiskā palīdzība
Mēs nodrošināsim profesionālu juridisko palīdzību un konsultācijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas laikā un pēc apdrošināšanas gadījuma
Kompleksi apdrošināšanas risinājumi
Pēc jūsu projekta un darbības jomas novērtēšanas mēs piedāvājam visaptverošus apdrošināšanas risinājumus pilnvērtīgai apdrošināšanas aizsardzībai

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk informācijas


Konkursa garantija jeb piedāvājuma nodrošinājums

Saskaņā ar šo garantiju atlīdzināsim zaudējumus Apdrošinātajam, ja:

  • Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ atsauc vai maina piedāvājuma nosacījumus, kamēr ir spēkā konkursa garantija (piedāvājuma nodrošinājums);
  • par uzvarējušu konkursā atzītais Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ neparaksta līgumu Apdrošinātā noteiktajā termiņā;
  • par uzvarējušu konkursā atzītais Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ nav iesniedzis Apdrošinātajam Līguma nodrošinājumu.
Darbu izpildes garantija

Saskaņā ar šo garantiju atlīdzināsim zaudējumus Apdrošinātajam, ja Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis visas saistības, kuras tas uzņēmies saskaņā ar līgumu.

 

Avansa jeb priekšapmaksas garantija

Saskaņā ar šo garantiju atlīdzināsim zaudējumus Apdrošinātajam, ja Apdrošinājuma ņēmējs, saņemot no Apdrošinātā priekšapmaksu, savas vainas dēļ nav izpildījis līgumā paredzētos darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā līgumā paredzētajā termiņā.

Garantijas laika garantija

Saskaņā ar šo garantiju  atlīdzināsim zaudējumus Apdrošinātajam, ja Apdrošinājuma ņēmējs līgumā paredzētajā garantijas periodā neveic līgumā paredzētos apkalpes un uzturēšanas darbus vai atklāto defektu novēršanu, par kuru novēršanu saskaņā ar līgumu ir atbildīgs Apdrošinājuma ņēmējs.