Noslēgtās apdrošināšanas atlīdzības nereti nesedz esošā īpašuma atjaunošanu

2021. 10. 19


Noslēgtās apdrošināšanas atlīdzības nereti nesedz esošā īpašuma atjaunošanu

Covid-19 pandēmijas ietekmē būtiski palielinājies būvniecības apjoms Latvijā. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas pētījumu dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībā vien 2021. gadā jārēķinās ar būvmateriālu izmaksu pieaugumu 14,7-14,8% apmērā. Tāpat vērojams darbaspēka samaksas pieaugums un būvniecības nozares pieprasījums citās Eiropas Savienības (ES) valstīs. Jau šobrīd saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem tikai augustā salīdzinājumā ar pērnā gada tādu pašu periodu būvmateriālu cenas palielinājās par 12,8%. Visbūtiskāk būvmateriālu izmaksas ietekmē metāla un kokmateriālu cenas, kā arī kopējais būvniecības apjoms. Būvniecības nozares eksperti norāda, ka tendences nemainīsies. Turklāt cenu izmaiņas ietekmēs ne tikai tos, kas šobrīd būvē vai pērk nekustamo īpašumu, bet visus nekustamo īpašumu saimniekus.

“Pārslēdzot apdrošināšanas līgumu, bieži tiek atstāta tāda pati īpašuma apdrošinājuma summa, kāda tā bija, noslēdzot apdrošināšanas līgumu pirmo reizi. Taču iepriekšējās apdrošinājuma summas šobrīd vairs neatbilst reālajām būvniecības cenām. Līdz ar to, ja notiek nelaime un īpašums ir apdrošināts par pārāk zemu vērtību, apdrošināšanas izmaksa nesedz visus attiecīgi nodarītos zaudējumus. Tātad ģimenes, kā arī uzņēmumi, kuri ir piedzīvojuši zaudējumus, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, nesaņems pilnu īpašuma atjaunošanas summu” komentē “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāles risku parakstīšanas departamenta vadītājs Raitis Čaklis.

Eksperts uzsver, ka ir svarīgi, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, pārliecināties, vai īpašuma apdrošinājuma summa ir pietiekama, lai pēc nelaimes īpašumu varētu atjaunot stāvoklī, kāds bija pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

“Šobrīd redzam, ka plūdu, ugunsgrēka vai citu nelaimes gadījumu rezultātā bojātā īpašuma atjaunošana ir kļuvusi daudz dārgāka. Atrast būvniecības uzņēmumu, kurš atjaunos īpašumu par mazāk nekā 1000 eiro kvadrātmetrā, ir ļoti grūti. Savukārt gadījumā, ja apdrošināšanas ņēmēja noteiktā apdrošinājuma summa  ir 700 eiro par kvadrātmetru, šī 30% starpība tam būs jāsedz pašam, tādējādi būtiski palielinot mājsaimniecības finansiālo slogu” informē Raitis Čaklis.

Lai izvairītos no nepilnīgas apdrošināšanas riska, rūpējoties par sava nekustamā īpašuma drošību, apdrošināšanas ņēmējiem būtu jāpārskata esošās apdrošināšanas polises un jāpārliecinās, ka izvēlētā apdrošinājuma summa ir pietiekama, ņemot vērā izmaiņas būvniecības tirgū. Tāpat būtu vēlams ne tikai novērtēt, cik nekustamā īpašuma atjaunošana izmaksātu šodien, bet arī ņemt vērā dabisko inflāciju un iepriekš paaugstināt apdrošinājuma summu, vidēji par 5–10% no īpašuma atjaunošanas pašreizējās vērtības.

Papildu informācija:

Dace Gertnere

“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle

Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja

E-pasts: dace.gertnere@compensa.lv

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri