KASKO apdrošināšana


Kam ir
nepieciešama
KASKO
apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana ir nepieciešama visiem transportlīdzekļu lietotājiem, kas vēlas izvairīties no negaidītiem zaudējumiem transportlīdzekļa bojājumu, apzagšanas vai zādzības dēļ. Ja Tev ir Compensa KASKO, Tu vari neuztraukties par neparedzētiem gadījumiem, jo mēs piedāvājam dažādus apdrošināšanas variantus, kas ir pielāgoti katra vajadzībām.

Kādi ir ieguvumi?


Visu risku apdrošināšana
Mēs atlīdzinām zaudējumus, ja transportlīdzeklis ir cietis negadījumā, nozagts vai tam nodarīti bojājumi stāvvietā, notikusi sadursme ar meža zvēriem un vēl daudzus citus zaudējumus. Ar visu risku apdrošināšanu Tu būsi pasargāts no visa minētā un vēl vairāk!
Individuāli risinājumi
Ņemot vērā individuālās vajadzības, ir iespējams papildināt apdrošināšanas segumu, izvēlēties polises darbības teritoriju, pašrisku u.c. parametrus.
Maksājums vairākās daļās
Mūsu klientiem piedāvājam iespēju sadalīt KASKO maksājumu vairākās daļās, piemēram, 4 vai 12 maksājumos.
Klientu atbalsts 24/7
Zvanot pa tālruni 8888, visu diennakti var noskaidrot atlīdzību gadījumā radušos jautājumus.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par Compensa KASKO


Būtiski plašāka apdrošināšanas aizsardzība - Compensa visu risku apdrošināšana

Compensa KASKO ir visu risku KASKO, kas ietver plašu risku klāstu, tajā skaitā:  

  

 • Zaudējumus par bojājumiem, kas radušies transportlīdzekļa sadursmes rezultātā,
 • Citu personu nodarītos zaudējumus transportlīdzeklim,
 • Stikla bojājumi,
 • Riepu un disku bojājumi,
 • Krītošu priekšmetu un dabas stihiju radītie zaudējumi,
 • Uguns radītie zaudējumi (t.sk. īssavienojuma rezultātā),
 • Dzīvnieku nodarītie zaudējumi,
 • Applūdušu ceļu radītus zaudējumus,
 • Zaudējumus, kas radušies braucot ārpus publiskiem ceļiem,
 • Transportlīdzekļa zādzība vai laupīšana,
 • Zaudējumi, kas radušies transportlīdzekļa virsbūvei, vieglmetāla diskiem, riepām, lukturiem, stikliem un spoguļiem, transportlīdzekļa remonta, apkopes, mazgāšanas un/vai tīrīšanas darbu veikšanas laikā, tam atrodoties speciālajā attiecīgā pakalpojuma sniedzēja uzņēmumā,
 • Apdrošināšana darbojas arī uz kuģa vai prāmja, kā arī transportlīdzekļa transportēšanas ar transportlīdzekli laikā, ko veic uzņēmums, kurš ir tiesīgs sniegt autotransporta pārvadājumu vai evakuācijas pakalpojumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,

 • Transportlīdzekļa riepu bojājumu vai zādzības gadījumā, kad nav iespējams iegādāties riepu, kas ir identiska bojātajai vai nozagtajai, mēs atlīdzināsim zaudējumus tā, lai uz vienas transportlīdzekļa ass tiktu samontētas divas vienāda protektora zīmējuma riepas.

Papildus iespējams izvēlēties tieši Tev nepieciešamus īpašus riskus, kā piemēram, nodrošināšana ar maiņas auto, nulles pašrisku stiklojumam, aizsardzību no hidrotrieciena rezultātā radītiem zaudējumiem u.c. riskus.

Vēl vairāk aizsardzības ar Compensa papildu riskiem

Sadursme ar transportlīdzekli vai dzīvnieku bez pašriska

Mūsu klientiem ir iespēja izmantot īpašu priekšrocību, ko piedāvā tikai Compensa - pat tad, ja polisē ir norādīts pašrisks bojājumiem, Tu esi atbrīvots no pašriska apmaksas, ja notikusi sadursme ar transportlīdzekli (arī tad, ja šīs sadursmes izraisītājs esi Tu pats) vai dzīvnieku.

Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska
Atlīdzināsim zaudējumus transportlīdzekļa priekšējā, sānu un aizmugurējā stikla izsišanas vai saplīšanas gadījumā, kas radušies trešo pušu darbības, temperatūras izmaiņu vai arī no ceļa seguma pacelto priekšmetu (piemēram, akmeņu) nodarīto bojājumu rezultātā, nepiemērojot pašrisku pat tad, ja polisē noslēgta ar pašrisku.
Aizvietošanas transportlīdzeklis

Transportlīdzekļa bojājuma vai zādzības gadījumā mēs parūpēsimies par to, lai jau no pirmās dienas Tev tiktu nodrošināts vai apmaksāts līdzvērtīgas klases transportlīdzeklis.

Diennakts tehniskā palīdzība

Taupīsim Tavu laiku, grūtā brīdī uz ceļa meklējot tehnisko palīdzību, – to nodrošināsim mēs, piesaistot tehniskos speciālistus, kas darbojas ātri, kvalitatīvi un prasmīgi:

 • Transportlīdzekļa defekta noteikšana,
 • Motora iedarbināšana ar starta vadiem,
 • Riteņa nomaiņa pret rezerves riteni, kas atrodas transportlīdzeklī,
 • Degvielas piegāde tās pēkšņas aptrūkšanās gadījumā,
 • Pretaizdzīšanas iekārtu problēmu novēršana,
 • Bloķētu durvju atvēršana,
 • Automātisko ātrumkārbu atbloķēšana un citi sīki remonti,
 • Transportlīdzekļa evakuācija no negadījuma vietas,
 • Transportlīdzekļa pasažieru transportēšana no negadījuma vietas.
Personīgo mantu apdrošināšana

Tiek atlīdzināti zaudējumi par portatīvā datora un/vai planšetdatora zādzību no transportlīdzekļa salona vai bagāžas nodalījuma, kā arī zaudējumus par neiebūvētas navigācijas, aprīkojuma bērnu pārvadāšanai, bērnu ratu, aktīvās atpūtas inventāra zādzību no transportlīdzekļa un/vai to bojājumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā rezultātā.

Remonts dīlerservisā

Izvēloties šo atlīdzības metodi, transportlīdzekļa remontu pēc apdrošināšanas gadījuma būs iespējams veikt ar jaunām detaļām, izmantojot tādus remonta pakalpojuma sniedzējus Latvijas Republikā, kas ir tiesīgi veikt transportlīdzekļa remontu tā garantijas laikā, tajā skaitā pie dīlera.

Citi papildu riski
 • Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana,
 • Nulles pašrisks reģistrācijas dokumentu un numurzīmju atjaunošanai,
 • Jaunvērtības apdrošināšana,
 • Hidrotrieciens,
 • Atslēgu atjaunošana to zādzības gadījumā,
 • Neatbilstošas degvielas iepildes risks.