Partneriem

Apdrošināšanas brokeriem un citiem sadarbības partneriem

Peter Franz Höfinger

Padomes priekšsēdētājs

Franz Fuchs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Elisabeth Stadler

Padomes locekle

Artur Borowinski

Padomes loceklis

Sabine Stiller

Padomes locekle

Deividas Raipa

Valdes priekšsēdētājs

Nicolas Mucherl

Valdes loceklis

Jaanus Seppa

Valdes loceklis

Apdrošināšanas brokeriem

Apdrošināšanas brokeriem un citiem sadarbības partneriem

Kaspars Neivalds

Filiāles vadītājs