Atpakaļ

Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšana


Kam
paredzēta
kritisko saslimšanu
apdrošināšana?

Kritisko saslimšanu apdrošināšana ir personas apdrošināšanas veids, kas paredz vienreizēju apdrošināšanas līgumā atrunātās apdrošinājuma summas izmaksu apdrošinātajai personai, gadījumos, kad apdrošināšanas līguma periodā apdrošinātajai personai tiek diagnosticēta kāda no apdrošināšanas līgumā iekļautajām kritiskajām saslimšanām un ir pagājis apdrošināšanas līguma paredzētais gaidīšanas periods, lai apdrošinātā persona izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību varētu izmantot kritiskās slimības ārstēšanai vai ikdienas tēriņiem.

Kādi ir ieguvumi?


Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšana paredz:
1. Finansiālu atbalstu ārstēšanās laikā,
2. Saslimušās personas ģimenes locekļu finansiālu aizsardzību.
Katram uzņēmumam tiek izstrādāts individuāls kritisko saslimšanu apdrošināšanas piedāvājums.
Katram uzņēmumam izstrādājam individuālu darbinieku kritisko saslimšanu apdrošināšanas piedāvājumu. Ikviens darba devējs pats var izvēlēties savam uzņēmumam vēlamo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas programmu, ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku un apdrošināmo darbinieku skaitu. Apdrošināt var darbiniekus jebkurā vecumā.
Naudas pabalsts bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem
Iestājoties kritisko slimību apdrošināšanas gadījumam, Compensa apdrošinātajai personai, apgādnieku zaudējušajai personai vai apdrošinātās personas ģimenes locekļiem izmaksā naudas pabalstu bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kā šo naudu izlietot.

Kādi ir ieguvumi?

 

Vairāk par Kritisko saslimšanu apdrošināšanu

Apdrošinājuma summas

Apdrošinājuma summu var noteikt:

  • dažādām darbinieku grupām atšķirīgu,
  • visiem darbiniekiem vienādu,
  • katram darbiniekam individuālu.

Kritisko saslimšanu riska apdrošināšanas limitu var noteikt robežās no 500 € līdz 15 000 €*. 

*Apdrošinājuma summas tiek noteiktas, ņemot vērā apdrošināmās personas ienākumus.

Apdrošināšanas programmas