Back

Property insurance

After the accident you should immediately, as soon as possible, but not later than in 3 (three) business days report the accident in written to Compensa.


How to receive the indemnity?

1. Konsultācijas par to, kā rīkoties, var saņemt, zvanot uz Compensa diennakts informatīvo tālruni 8888.

Rīkojies:

 • veic pasākumus, lai samazinātu zaudējumu apmēru.
 • ziņo atbilstošai iestādei (policijai, ugunsdzēsējiem, apsaimniekotājam), pieprasi un saglabā dokumentāciju par īpašuma bojājumu.

2. Iesniedz 3 darba dienu laikā atlīdzības prasības pieteikumu (skat. Atlīdzības pieteikšanas veidi).

3.     Compensa atbilstoši negadījuma apstākļiem norīkos ekspertu un e- pastā informēs par lietas gaitu.

4.     Compensa sagaida:

   • papildu pieprasītos dokumentus.
   • apskates materiālus no eksperta.

5.     Saņem e-pastā lēmumu no brīža, kad iesniegta visa informācija.

6.     Saņem atlīdzību

   • Jāiesniedz apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
   • Kvītis, sastādītie akti, protokoli, prasības un citi dokumenti, kas nepieciešami zaudējuma apmēra un apstākļu noskaidrošanai.

Pēc prasības pieteikuma saņemšanas Compensa eksperts ar Jums sazināsies un, ņemot vērā radušos apstākļus un polises noteikumus, informēs par turpmāko procesu virzību.

What to do if your property has been damaged in the result of an accident?

 • If the damage is caused by the fire or explosion, then call the State Fire Fighting and Rescue Service immediately. Phone: 112 or 01.
 • If there has been a theft or robbery or its attempt, inform the State Police immediately. Phone: 112 or 0.
 • If a breakdown of the heating or sewerage system or a water leakage has occurred, inform the emergency service, manager of the building or the house management body.
 • Immediately, as soon as possible, but not later than within 3 working days after the fact is established, inform Compensa about the insured event in writing  by filling-in the application form. Information phone: 8888.

What may not be done after an insured event?

Without a written consent of Compensa the following is not permitted:

 • start any damaged property repair or restoration works, except those necessary to immediately prevent the continuation of the damage;
 • recognize the liability on behalf of the insurer, or make promises regarding compensation of damages;
 • it is forbidden to discard the insured/damaged property without permission of Compensa.

Customer support and purchase of insurance policy
24/7 support phone
Customer service centers