Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)


Kam ir
nepieciešama
OCTA?

Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana (OCTA)
ir nepieciešama visiem sauszemes transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, tajā skaitā arī piekabēm un mopēdiem.
Polise atlīdzina zaudējumus, ko uzņēmuma automašīnas vadītājs ir radījis cita automašīnai vai īpašumam, kā arī atlīdzina citai personai nodarītos materiālos (mantiskos) un nemateriālos (morālos) zaudējumus.