Kam ir
nepieciešama
OCTA?

Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana (OCTA)
ir nepieciešama visiem sauszemes transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, tajā skaitā arī piekabēm un mopēdiem.
Polise atlīdzina zaudējumus, kurus esi radījis cita automašīnai vai īpašumam, kā arī atlīdzina citai personai nodarītos materiālos (mantiskos) un nemateriālos (morālos) zaudējumus.

Kādi ir ieguvumi?


Klientu apkalpošanas centri visā Latvijā
Apdrošināšanu ir iespējams iegādāties Compensa klientu apkalpošanas centros visā Latvijā
24/7 klientu atbalsts
Zvanot pa tālruni 8888,
visu diennakti var saņemt nepieciešamās konsultācijas
Ērta un ātra OCTA iegāde Online
OCTA ir ātri un ērti iespējams iegādāties internetā, izvēloties sev nepieciešamo termiņu – 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem
Atlaides
Mūsu lojālajiem klientiem piedāvājam izdevīgākus apdrošināšanas nosacījumus

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par Compensa OCTA


Zaudējumi, kurus atlīdzina OCTA

Ja būsi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, Compensa OCTA polise atlīdzinās zaudējumus, kas nodarīti trešās personas  mantai, un zaudējumus, kas nodarīti personai.

 

Apdrošināšanas polise atlīdzina šādus mantai nodarītos zaudējumus:

 • Par transportlīdzekļa bojājumiem (izdevumi par remontu),
 • Par transportlīdzekļa pilnīgu zudumu (ja remonts tehniski vairs nav iespējams un/vai nav ekonomiski pamatojams),
 • Par transportlīdzekļa evakuāciju no negadījuma vietas,
 • Par ceļu, būvju, ēku bojājumiem un kaitējumu videi.

 

Apdrošināšanas polise atlīdzina šādus personai nodarītos zaudējumus:

 • Par cietušā nogādāšanu, uzturēšanos, ārstēšanu un rehabilitāciju medicīnas iestādē,
 • Par cietušā kopšanu,
 • Par ārstniecības līdzekļu iegādi,
 • Par ārstēšanos mājas apstākļos un ar to saistītos izdevumus,
 • Par protezēšanu, tehnisko palīglīdzekļu iegādi,
 • Par nemateriālo (morālo) kaitējumu, kas saistītas ar cietušā fizisku traumu, sakropļojumu, apgādnieka vai apgādājamā nāvi, invaliditātes iestāšanos,
 • Par ceļa izdevumiem, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi,
 • Par mācību maksu un citus ar profesionālās izglītības apguvi saistītus saprātīgus izdevumus.

 

Atceries! Ja esi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, par sava auto labošanu būs jāmaksā pašam. Šādos gadījumos noderētu Compensa KASKO polise.
Bonus - malus

Bonus- malus (BM) ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku klasifikācija, kuru izmanto kā vienu no apdrošināšanas prēmijas aprēķina parametriem. BM klases tiek pārrēķinātas reizi kalendāra gadā – 15. septembrī, un to centralizēti veic Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).

 

Vairāk par BM sistēmu.

OCTA standartlīgums

Iegādājoties OCTA polisi savam transportlīdzeklim, Tev tiek izsniegta OCTA standartlīguma polise, kura ir derīga Latvijā un visās Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs (EEZ), kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā, Andorā, Bosnijā un Hercegovinā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

 

Atceries! Dodoties uz ārzemēm, obligāti jāņem līdzi OCTA standartlīguma polises izdruku.

 

Vairāk par OCTA līgumu spēkā esamību dažādas valstīs.

Zaļā karte

Dodoties braucienos uz Albāniju, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Maroku, Moldovu, Ziemeļmaķedoniju, Krieviju, Tunisiju, Turciju un Ukrainu, nepieciešams noformēt Zaļo karti, kuru var iegādāties klātienē visās mūsu filiāles un pie sadarbības partneriem.

 

Vairāk par OCTA līgumu spēkā esamību dažādas valstīs.

Robežapdrošināšanas līgums

Robežapdrošināšanas līgums nepieciešams transportlīdzeklim, kas ir reģistrēts ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveices Konfederācijā (piemēram, Krievijā, Baltkrievijā, ASV u.c.) un kura vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu OCTA līgumu.

 

Vairāk par OCTA līgumu spēkā esamību dažādas valstīs.

Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana

Noslēdzot nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu tiek iekļauti šādi riski:

 • Traumas – atlīdzība gūstot traumu ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
 • Invaliditāte un Sakropļojums – atlīdzība iegūstot invaliditāti vai neatgriezenisku sakropļojumu ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
 • Nāve – atlīdzība, zaudējot dzīvību ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.
Palīdzība uz ceļa
Kvalificēta speciālista ierašanās un bojājumu novēršana negadījuma vietā:
 • 24 h konsultācijas, ja noticis negadījums
 • Konsultācijas Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanā
 • Motora iedarbināšana ar starta vadiem
 • Degvielas pievešana
 • Riteņa nomaiņa pret rezerves riteni
 • Ceļa apstākļos iespējamie defektu novēršanas darbi
 • Tehniskā palīdzība ārzemēs
 • Transportēšana (evakuācija)
 • Taksometra pakalpojumi (30 km robežās)
Bojātā transportlīdzekļa aizvietošana
Ja transportlīdzekli nav iespējams salabot pēc ceļu satiksmes negadījuma, tiek nodrošināta transportlīdzekļa aizvietošana, laikā, kamēr tiek novērsts apdrošinātā transportlīdzekļa bojājums, kas liedz tam piedalīties ceļu satiksmē.

 

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri