Rekvizīti

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Juridiskā adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004,
Reģ. Nr.: 40103942087

Konti apdrošināšanas prēmiju maksājumiem:

Citadele Banka: LV31PARX0016877910001
Luminor Banka: LV25RIKO0002013322440
SEB Banka: LV23UNLA0050018990709
Swedbank: LV25HABA0551037505975
Konts pašrisku un regresu maksājumiem:

SEB Banka: LV97UNLA0050018990735

Akciju sabiedrība “Compensa Services”

Juridiskā adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr.: 40103534334
Konts: LV29UNLA0050018841221

Tel.: +371 67558888
E-pasts: info@compensa.lv

Darba laiks:
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.30

Izvēlies ērtāko pakalpojuma iegādes veidu
Sazinies ar mums pa telefonu
Sazinies ar mums elektroniski
Klientu apkalpošanas centros