Rekvizīti

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr.: 40103942087

Konti apdrošināšanas prēmiju maksājumiem:

  • Citadele Banka: LV31PARX0016877910001
  • Luminor Banka: LV25RIKO0002013322440
  • SEB Banka: LV23UNLA0050018990709
  • Swedbank: LV25HABA0551037505975

Konts pašrisku un regresu maksājumiem:

  • SEB Banka: LV97UNLA0050018990735
Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri