Atpakaļ


Seesam veselības apdrošināšana

Seesam veselības apdrošināšana nodrošina darbiniekus pret neparedzētiem izdevumiem par medicīnisko palīdzību saslimšanu gadījumos.

Saslimšanas gadījumi var ietekmēt ne tikai darbinieku un viņa ģimeni, bet arī darba devēja intereses. Iegādājoties veselības apdrošināšanu, darba devējs saviem darbiniekiem nodrošina iespēju saņemt kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus, iespēju ātrāk izveseļoties un atgriezties darbā.

Kāpēc iegādāties Seesam veselības apdrošināšanu?

Esam visstraujāk augošais Veselības apdrošinātājs - pēdējo 3 gadu laikā uzņēmumu skaits, kas izvēlas Seesam apdrošināšanu, katru gadu pieaug par 30%.

Tas ir tāpēc, ka mēs nodrošinām:

 • ļoti izdevīgas prēmijas,
 • plašas iespējas dažādot apdrošināšanas segumu, limitus un citus nosacījumus,
 • katram uzņēmumam individuālu pieeju, piedāvājot konkrēta uzņēmuma vajadzībām un iespējām atbilstošu veselības apdrošināšanu,
 • plašu veselības apdrošināšanas partneru loku,
 • ātru atlīdzību izskatīšanu – 48 h laikā.
 • klientu atbalstu. Jautājumu gadījumā var vērsties gan pie sava apkalpojošā menedžera, gan konsultēties pa diennakts atbalsta tālruni 8888,
 • ērtus digitālos risinājumus. Ik gadu nozīmīgus līdzekļus ieguldām tehnoloģiju attīstībā, tāpēc ar viedtālruņa, planšetes vai datora palīdzību apdrošinātās personas var izmantot gan digitālās veselības kartes priekšrocības, gan virkni citu iespēju. Arvien vairāk klientu izmanto Seesam veselības apdrošināšanas aplikācijas sniegtās ērtības. Daudzas no tām mūsu konkurenti vēl nepiedāvā.  

Iegādājoties veselības apdrošināšanu, darba devējs var izmantot nodokļu atvieglojumus.

Saņemt piedāvājumu

Vairāk par Seesam Veselības apdrošināšanu


Vairāk par to, kāpēc iegādāties Seesam veselības apdrošināšanu
 • Piedāvājums tiek sagatavots atbilstoši katra uzņēmuma vēlmēm un vajadzībām
  Dažādos uzņēmumos darbiniekiem nepieciešams atšķirīgs veselības apdrošināšanas atbalsts, tāpēc Seesam veselības apdrošināšana piedāvā operatīvu piedāvājumu sagatavošanu ikvienam darba devējam, ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu un darba devēja vēlmes atbilstoši uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem un personāla motivācijas politikai.

 • Nodokļu atlaides uzņēmumam
  Darba devējs drīkst samazināt uzņēmuma peļņu par summu, kas iztērēta darbinieku veselības polišu iegādei – šī summa netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10 % no apdrošinātās personas gada bruto darba samaksas, kā arī nepārsniedz 426,86 EUR, tad tā nav jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā netiek ietverta sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā.

 • Darbinieku veselības apdrošināšana veicina uzņēmuma darbības nepārtrauktību
  Darbinieku veselības apdrošināšana veicina uzņēmumā strādājošo ātrāku atgriešanos darbā pēc slimošanas. Veselības apdrošināšanas polises sniegtās iespējas sekmē nopietnu saslimšanu atklāšanu to agrīnajās stadijās un ātrāku atveseļošanos, samazinot darba devēja izdevumus par slimības lapu apmaksu. Īsāki slimošanas periodi samazina arī izmaksas par darbinieku aizvietošanu.
 • Sociāli atbildīga darba devēja reputācija
  Darbinieku veselības apdrošināšana ir darba devēja labas gribas un rūpju izpausme, kas motivē darbiniekus un palielina viņu lojalitāti uzņēmumam.

 • Nepiemērojam piemaksu par dalītajiem maksājumiem
  Apdrošināšanas prēmiju par polisi ir iespējams nomaksāt vairākos maksājumos par ko netiek piemērota piemaksa.

 • Tiek piedāvāta atvērtā polise
  Atvērtā polise dod iespēju apmaksāt pakalpojumus, kuri, slēdzot līgumu, nav ietverti apdrošināšanas līgumā. Apdrošinājuma ņēmējs nosaka atvērtās polises apdrošinājuma summu un to var papildināt neierobežoti visa apdrošināšanas perioda laikā.

 • Tiek apdrošināti arī nelielu uzņēmumu darbinieki
  Tiek piedāvāta iespēja ikvienam darba devējam apdrošināt savus darbiniekus, neparedzot tādu ierobežojumu kā minimālais apdrošināmo darbinieku skaits.

 • Izdevīga un elastīga polišu iegāde jauniem darbiniekiem
  Darba devējam ir iespēja visa apdrošināšanas perioda laikā apdrošināt jaunus uzņēmuma darbiniekus, kurus izvēlētajai apdrošināšanas programmai var pievienot uz tiem pašiem noteikumiem, uz kādiem sākotnēji slēgts līgums. Apdrošināto skaita palielināšanas gadījumā katra darbinieka apdrošinājuma summa netiek samazināta.

 • Atlaides citiem Compensa pakalpojumu veidiem
  Uzņēmumam kā juridiskajai personai un apdrošinātajiem uzņēmuma darbiniekiem kā fiziskajām personām ir iespēja saņemt atlaides citiem Compensa pakalpojumiem, ja darba devējs par to ir vienojies ar Compensa. Zvani mums un jautā pa tālr. 8888.

 • Klientu ērtībai – veselības apdrošināšanas pašapkalpošanās portāls Compensa klientu ērtībām ieviesusi veselības apdrošināšanas pašapkalpošanās portālu, nodrošinot klientiem ne tikai digitālu veselības apdrošināšanas karti un pieeju tās datiem, bet arī daudz ērtāku un ātrāku servisu. 

 • Seesam veselības apdrošināšana tagad pieejama arī telefonā! Mobilā lietotne pieejama gan Apple iOS (iPhone, iPad), gan Google Android viedierīcēm. 

  Priekšrocības: 
  1. Vienkārša un ērta lietošana
  Lietotnē ir pieejamas divas tās būtiskākās sadaļas – digitālā karte un apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana. 

  2. Viegli pārskatāma informācija
  Visa informācija par polisi, apdrošinātajiem riskiem, limitiem, programmām un vēsturi atradīsies vienkopus un klientam vienmēr būs pa rokai – telefonā. Tā būs viegli pārskatāma jebkurā laikā un vietā. 

  3. Dabai draudzīgs risinājums
  Mobilā lietotne saudzē dabu, jo nerada nekādus atkritumus. 

Par veselības apdrošināšanas programmām

Ambulatoriskie maksas pakalpojumi

Pakalpojumi, kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta ir maksas pakalpojumi:

 • Ģimenes ārsta, terapeita, internista un pediatra  konsultācijas.
 • Ģimenes ārstu mājas vizītes.
 • Ārstu – speciālistu konsultācijas. 
 • Augsti kvalificētu speciālistu (docentu, profesoru) konsultācijas.
 • Fizikālās terapijas ārsta, fizioterapeita, rehabilitologa konsultācijas.
 • Procedūras (injekcijas, infūzijas, blokādes).
 • Speciālistu veiktās manipulācijas, ārstējošā ārsta nozīmētos laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, t.sk. dārgos izmeklējumus.
 • Ar grūtniecību saistītos medicīniskos izdevumus šajā programmā noteikto pakalpojumu ietvaros.
 • Fizioprocedūras, ko nozīmējis ārstējošais ārsts (UVČ, elektroforēze, ultraskaņa, manetoterapija, lāzerterapija, gaismas terapija, u.c.). 
 • Medicīniskās izziņas (ieroču iegādes atļaujai, autovadītāju komisijai) un ar tām saistītās apskates.
 • Ar darba specifiku saistītās obligātas veselības pārbaudes, t.sk. sanitārās grāmatiņas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā.
 • Valsts neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Maksas neatliekamo medicīnisko palīdzību, „ARS” Rīgā un Rīgas rajonā.

Ambulatorā rehabilitācija

Ambulatorā rehabilitācija – masāžas, manuālā terapija, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana grupās vai individuāli (apmaksā arī ārstnieciskās vingrošanas abonementus limita ietvaros). Ambulatoro rehabilitāciju var saņemt tikai ārstniecības iestādē, ja ir pamatotas medicīniskās indikācijas. Ambulatorai rehabilitācijai tiek noteikts limits par vienas procedūras reizi un reižu skaitu apdrošināšanas periodā.

Stacionārie maksas pakalpojumi

Uzturēšanās stacionārā un dienas stacionārā par maksu:

 • ārstēšanās stacionārā
 • ārstnieciskas un  diagnostiskas manipulācijas
 • laboratoriskie izmeklējumi
 • operācijas
 • ar/bez ārstēšanās paaugstināta servisa apstākļos

Pirms pakalpojuma saņemšanas, t.i. 5 darba dienas iepriekš, maksas stacionārā, t.sk. maksas dienas stacionārā ārpus apdrošinātāja līgumorganizācijām kā arī gadījumos, kad stacionārais pakalpojums iestādē ir nesaskaņota pozīcija, ir nepieciešams apdrošinātāja rakstisks apstiprinājums - „Garantijas vēstule” par pakalpojuma apmaksu. Lai veiktu atmaksu pēc apdrošinātāja garantijas vēstules, tad,  tās  sagatavošanai ir nepieciešams iesniegts apdrošinātājam ārstējošā ārsta norīkojumu un sniegto pakalpojumu iespējamo izmaksu tāmi.

Maksas dzemdību palīdzība

Šo segumu apdrošināšanas programmā var iekļaut tikai tad, ja tiek izvēlēts segums "stacionārie maksa pakalpojumi". Pakalpojumu apmaksā, ja karte spēkā pilnu apdrošināšanas gadu un tikai ar apdrošinātāja garantijas vēstuli.

Dzemdību pakalpojumi par maksu:

 • servisa palāta;
 • līgums ar ārstu vai vecmāti;
 • atsāpināšana.

Stacionārā rehabilitācija

Šo segumu apdrošināšanas programmā var iekļaut tikai tad, ja tiek izvēlēts segums "stacionārie maksa pakalpojumi". Pakalpojumu apmaksā ar  apdrošinātāja garantijas vēstuli.

Stacionārā rehabilitācija par maksu:

Ārstēšanās sanatorijās un specializētajās rehabilitācijas iestādēs tikai pēc akūtas saslimšanas gadījuma, t.i. nelaimes gadījuma, traumām vai operācijām, kas notikuši apdrošināšanas perioda laikā. Stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi tiek iepriekš saskaņoti ar Apdrošinātāju, pamatojoties uz ārstējošā ārsta norīkojumu medicīniskai rehabilitācijai, atbilstoši diagnozei un medicīniskajām indikācijām un rekomendācijām.

Zobārstniecība

Programma apmaksā dažāda veida zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus. Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa gadā un procentuālā (%) atlaide.

Medikamenti

Programma nodrošina ārstešānas procesam nepieciešamo, LR zāļu reģistrā reģistrēto medikamentu apmaksu. Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa gadā un procentuālā (%) atlaide.

Sports

Sporta programma apmaksā:

 • Sporta nodarbības (trenažieru zālē, baseina apmeklējumu, tenisa, skvoša, aerobikas nodarbības).
 • Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa par nodarbību apmeklējumu vienā dienā un apmeklējumu skaits mēnesī.
 • Sporta nodarbībām apmaksā arī viena mēneša abonementus, apdrošinātā programmā noteiktā limita apmērā.
 • Sporta nodarbībām apmaksā arī divu un  trīs mēneša abonementus programmā noteiktā limita apmērā, norēķinoties  100% no personīgajiem  līdzekļiem.

Optika

Programma apmaksā pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti. Vienu reizi gadā var iegādāties optikas izstrādājumus:

 • Kontaktlēcas, t.sk., vienas dienas vai mēneša kontaktlēcas.
 • Briļļu optiskās lēcas un briļļu ietvarus (ieskaitot optika pakalpojumus), pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti.

Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa gadā un procentuālā (%) atlaide.

Atvērtā polise
Atvērtā polise sedz neparedzētus ambulatoros un stacionāros izdevumus, ko nesedz iegādātā pamatprogramma. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas no atvērtās polises apdrošinātājs veic tikai polisē iekļautajām apdrošinātām personām (tikai darbiniekiem) ar rakstisku apdrošinājuma ņēmēja apstiprinājumu.

Apdrošinājuma ņēmējs nosaka  atvērtās polises apdrošinājuma summu. Apdrošinātājs ietur administratīvās izmaksas. 

Veselības centra apvienība

Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikās ar mūsdienīgām tehnoloģijām strādā labākie ārsti, pacientiem piedāvājot visaugstākā līmeņa medicīnisko aprūpi. VCA ir divpadsmit veselības centri visā Latvijā, un tas ir lielākais poliklīniku tīkls valstī.

VCA poliklīnikās pieejamas plaša profila manipulācijas un izmeklējumi, kurus veic augsti specializējušies un pieredzējuši mediķi. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt pacientiem individualizētu pieeju, nepieciešamās konsultācijas, profesionālu diagnostiku, ārstniecību, rehabilitāciju un profilaksi vienuviet. Tādējādi tiek būtiski saīsināts ārstēšanai nepieciešamais laiks, kas ir mūsu gadsimta lielākā vērtība.

VCA vairāk nekā 40 specialitātēs strādā ap 600 augsti kvalificētu ārstu, kuri darbā izmanto modernāko aparatūru un novitātes medicīnā. Ikvienā poliklīnikā ir uzstādīta jaunākās paaudzes aparatūra magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas un rentgena veikšanai. VCA nodrošina gan visplašākā spektra valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumus, gan piedāvā maksas pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām pie labākajiem nozaru speciālistiem, kuri ikvienam pacientam veltīs nepieciešamo laiku un uzmanību. VCA novērtē savu pacientu lojalitāti – ar Pacienta karti iespējams saņemt atlaides diagnostiskajiem izmeklējumiem un medicīniskajām manipulācijām.

VCA poliklīniku saraksts

Ko darīt ja pazaudēta vai jāmaina veselības apdrošināšanas karte?
Ja mainās uzvārds/personas dati vai veselības apdrošināšanas karte nozaudēta:
 • Nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pastu info@compensa.lv no apdrošinātās personas ar lūgumu nomainīts veselības apdrošināšanas karti ar pievienotu pases vai ID kartes kopiju (ja mainās personas dati).
 • Jānorāda adrese uz kuru sūtīt jauno karti.
 • Samaksa par jaunas kartes izgatavošanu EUR 4.00. (Polisē var būt nosacījums, ka jaunas VA kartes izgatavošana ir bez maksas visos gadījumos)

Ja veselības apdrošināšanas karte nozagta:

 • Nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pastu info@compensa.lv no apdrošinātās personas ar lūgumu nomainīts veselības apdrošināšanas karti ar pievienotu policijas izziņu par dokumentu zādzību.
 • Jānorāda adrese uz kuru sūtīt jauno karti.

Kā saņemt veselības apdrošināšanas atlīdzību?

Apdrošināšanas atlīdzību varat pieteikt sev ērtākajā no piedāvātajiem veidiem:

1. Portālā vai aplikācijā

Lejupielādē mobilo aplikāciju:

      

 

Ieguvumi:

 • Ātrāka atlīdzību izskatīšana.
  Portālā vai aplikācijā reģistrētās atlīdzības apstrādājam 1-2 darba dienu laikā.
 • Ietaupīsiet laiku.
  Jāpilda tikai informācija par negadījumu. Mums zināmā informācija tiks aizpildīta automātiski no sistēmā pieejamajiem datiem.
 • Visi Jūsu iesniegtie dokumenti apkopoti vienotā platformā.
 • Ērti izsekot atlīdzību lietām, to statusiem, lēmumiem.

2. Kādā no Compensa klientu apkalpošanas centriem.

3.Aizpildot pieteikuma formu.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri