Vadība

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Aigars Freimanis

Filiāles vadītājs
Compensa Vienna Insurance Group ADB valde

Deividas Raipa

Valdes priekšsēdētājs

Felix Nagode

Valdes loceklis

Andri Püvi

Valdes loceklis
Compensa Vienna Insurance Group ADB padome

Harald Riener

Padomes priekšsēdētājs

Franz Fuchs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Gábor Lehel

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ireneusz Arczewski

Padomes loceklis