Vadība

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Kaspars Neivalds

Filiāles vadītājs
Compensa Vienna Insurance Group ADB valde

Deividas Raipa (Deividas Raipa)

Valdes priekšsēdētājs

Nikolas Muherl (Nicolas Mucherl)

Valdes loceklis

Jānus Sepa (Jaanus Seppa)

Valdes loceklis
Compensa Vienna Insurance Group ADB padome

Pēters Francs Hofingers (Peter Franz Höfinger)

Padomes priekšsēdētājs

Francs Fukss (Franz Fuchs)

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Elizabete Štadlere (Elisabeth Stadler)

Padomes locekle

Arturs Borovinskis (Artur Borowinski)

Padomes loceklis

Sabīne Berga (Sabine Berg)

Padomes locekle