Vadība

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Aigars Freimanis

Filiāles vadītājs
Compensa Vienna Insurance Group ADB valde

Deividas Raipa (Deividas Raipa)

Valdes priekšsēdētājs

Nikolas Muherl (Nicolas Mucherl)

Valdes loceklis

Andri Puvi (Andri Püvi)

Valdes loceklis
Compensa Vienna Insurance Group ADB padome

Pēters Francs Hofingers (Peter Franz Höfinger)

Padomes priekšsēdētājs

Francs Fukss (Franz Fuchs)

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Elizabete Štadlere (Elisabeth Stadler)

Padomes locekle

Arturs Borovinskis (Artur Borowinski)

Padomes loceklis

Sabīne Berga (Sabine Berg)

Padomes locekle