Vadība

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Kaspars Neivalds

Filiāles vadītājs
Compensa Vienna Insurance Group ADB valde

Deividas Raipa

Valdes priekšsēdētājs

Nicolas Mucherl

Valdes loceklis

Jaanus Seppa

Valdes loceklis
Compensa Vienna Insurance Group ADB padome

Franz Fuchs

Padomes priekšsēdētājs

Elisabeth Stadler

Padomes loceklis

Sabine Stiller

Padomes loceklis

Artur Borowiński

Padomes loceklis

Olga Reznik

Padomes loceklis