Vadība

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Kaspars Neivalds

Filiāles vadītājs
Compensa Vienna Insurance Group ADB valde

Deividas Raipa

Valdes priekšsēdētājs

Nicolas Mucherl

Valdes loceklis

Jaanus Seppa

Valdes loceklis
Compensa Vienna Insurance Group ADB padome

Peter Franz Höfinger

Padomes priekšsēdētājs

Franz Fuchs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Elisabeth Stadler

Padomes locekle

Artur Borowinski

Padomes loceklis

Sabine Stiller

Padomes locekle
Izvēlies ērtāko pakalpojuma iegādes veidu
Sazinies ar mums pa telefonu
Sazinies ar mums elektroniski
Klientu apkalpošanas centros