Atpakaļ

Vispārējā civiltiesiskā atbildība


Pirkt

Kādi ir ieguvumi?


Apdrošināti visi speciālisti
Vienā apdrošināšanas polisē var iekļaut visus pakalpojuma sniedzēja vienas nozares speciālistus
Juridiskā palīdzība
Mēs nodrošināsim kvalificētu juridisko palīdzību apdrošināšanas gadījuma gadījumā. Ja nepieciešams, mēs piedalīsimies tiesas procesā un aizstāvēsim Tavas intereses
Ekspertu vērtējums
Lai pilnvērtīgi novērtētu un noteiktu zaudējumus, kas nodarīti trešai personai, mēs nodrošināsim, ka radītie zaudējumi tiks profesionāli izvērtēti, nepieciešamības gadījumā piesaistot neatkarīgus ekspertus.
Aizsardzība
Saņemot trešās puses prasību par zaudējumu atlīdzību, mēs to izvērtēsim un palīdzēsim jums likumīgi aizstāvēt sevi pret nepamatotām prasībām.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Ja Tevi interesē Compensa pakalpojumi, konsultējies ar mūsu speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko apdrošināšanas risinājumu


Produkcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Lai pasargātu savu uzņēmumu no negadītiem zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad uzņēmuma pārdotā, saražotā vai izplatītā produkcija ir nodarījusi kaitējumu trešo personu veselībai un mantai, iesakām izvēlēties produkcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Papildus tam ir iespējams apdrošināt arī produkta izņemšanu no apgrozības vai atsaukšanu, aizstāšanu, labošanu vai kaitējumu citam produktam, ja produkts ir tā sastāvdaļa.
Pasākumu organizatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Pasākuma organizatora darbības vai bezdarbības dēļ pasākuma apmeklētājiem, dalībniekiem vai citām personām var tikt nodarīti zaudējumi. Piemēram, pasākuma laikā sagāžas skatuves konstrukcijas, pasākuma apmeklētāji saindējas, saņemot ēdināšanas pakalpojumu vai negadījumu izraisa pasākumā izmantota pirotehika. Lai pasargātu uzņēmumu no negaidītiem finansiāliem zaudējumiem, iesakām apdrošināt dronu operatoru civiltiesisko atbildību.
Dronu operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Drona operatora jeb vadītaja kļūmes dēļ var ciest trešo personu manta vai veselība, piemēram, krītošs drons var savainot cilvēkus vai sabojāt citas personas automašīnas virsbūvi. Lai pasargātu uzņēmumu no negaidītiem finansiāliem zaudējumiem, iesakām apdrošināt dronu operatoru civiltiesisko atbildību.
Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Atlīdzinās nodarīto kaitējumu darbinieku veselībai un mantai, ja tads būs radies, veicot darba pienākumus, un darba devējs būs atbildīgs par to saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Iespējams atlīdzināt arī darba gaitā darbiniekiem radušās arodslimības.