Atpakaļ

Komercīpašuma apdrošināšana


Kādi ir ieguvumi?


Uzņēmējdarbības veidam atbilstoši risinājumi
Mēs pielāgojam nosacījumus klienta uzņēmējdarbības veidam. Iespēja izvēlēties visu risku apdrošināšanu, kur iekļauti visi pēkšņi un negaidīti notikuši negadījumi vai saukto risku apdrošināšanu ar iespēju izvēlēties atsevišķus riskus - ugunsgrēks, zādzība un vandālisms, ūdens avārijas u.c.
Atbilst banku prasībām
Compensa apdrošināšanas risinājumi ir veidoti atbilstoši noteiktajām banku prasībām, turklāt ir iespējams paplašināts segums, ja klientam ir tāda vēlme vai vajadzība parūpēties par papildu apdrošināšanas aizsardzību
Ātrs atlīdzību izskatīšanas process
Notiekot negadījumam apdrošinātajā īpašumā, mēs precīzi aprēķināsim un ātri noskaidrosim īpašumam nodarītos zaudējumus
24/7 atlīdzību serviss
Ja apdrošinātajā īpašumā ir noticis negadījums, par to ir iespējams informēt un pieteikt atlīdzības gadījumu visu diennakti, zvanot pa tālruni 8888.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par Compensa īpašuma apdrošināšanu

Ja Tevi interesē Compensa pakalpojumi, konsultējiies ar mūsu speciālistiem, un mēs palīdzēsim izvēlēties piemērotāko


Ēku, būvju un telpu apdrošināšana
Ēku, būvju un telpu konstrukcijas, ārējā un iekšējā apdare, ēku un telpu stiklojums, tai skaitā skatlogi un vitrāžas, ārējie elementi, piemēram, novērošanas kameras un reklāmas izkārtnes,  kas piestiprinātas pie ēku konstrukcijām un teritorijas labikeārtošanas elementi, piemēram, nožogojums, vārti un bruģa segums.
Iekārtu un aprīkojuma apdrošināšana

Biroja tehnika, aprīkojums un mēbeles, ražošanas iekārtas, mehānismi, sistēmas un elektroniskais aprīkojums, darba galdi, darba rīki, veikalu un noliktavu aprīkojums u.tml

Mazvērtīgā inventāra apdrošināšana

Apdrošinātā komercdarbībā izmantotais kustamais īpašums, kas paredzēts īstermiņa lietošanai vai arī tā vērtība nesasniedz atbilstošo pamatlīdzekļa uzskaites vērtību, piemēram, komplektējošās iekārtu detaļas, trauki, tīrīšanas inventārs u.tml.

Krājumu un preču apdrošināšana

Apdrošinātā īpašums, kas iegādāts vai ražots ar pārdošanas mērķi savas komercdarbības ietvaros, piemēram, izejvielas, pusfabrikāti, gatavais ražojums u.tml.;

Skaidras naudas apdrošināšana

Skaidras naudas uzkrājumi Latvijas Republikas un/vai ārvalstu brīvas apgrozības drukātu naudaszīmju vai monētu veidā
Darbinieku īpašums: darbinieku likumīgā īpašumā, lietojumā, turējumā vai glabājumā esošais kustamais īpašums, kas atrodas polisē norādītajā adresē vai Latvijas Republikas teritorijā – vietā, kurā pēc Apdrošinātā rīkojuma tiek veikts darbs.

Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana
Var notikt gadījumi, kas var nest zaudējumus uzņēmuma piederošajam īpašumam, kā rezultātā ir jāpārtrauc vai jāierobežo uzņēmējdarbība. Sekas tam var būt, ka tiek zaudēta peļņa vai nomas ieņēmumi, bet fiksētās un pastāvīgās izmaksas turpinās. Compensa komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana kompensēs negūtos ienākumus un fiksētās, pastāvīgās izmaksas.

Noteikumi

Polise iegādāta