„Compensa” būtiski palielina īpašuma apdrošināšanas palīdzības dienesta atlīdzības limitu

2023. 06. 15


„Compensa” būtiski palielina īpašuma apdrošināšanas palīdzības dienesta atlīdzības limitu

Kopš 2023. gada pavasara apdrošināšanas sabiedrība „Compensa” ir vairāk nekā sešpadsmitkārtīgi palielinājusi īpašuma apdrošināšanas 24/7 palīdzības dienesta atlīdzību.

„Compensa” piedāvātais 24/7 palīdzības dienests ir iekļauts ikvienā mūsu privātpersonu īpašuma apdrošināšanas polisē, tādēļ šī ir lieliska ziņa ikvienam „Compensa” jaunajam klientam, kas iegādāsies īpašuma apdrošināšanu, kā arī ikvienam apdrošināšanas sabiedrības klientam, kas plāno atjaunot savu polisi.

„Esam gandarīti, ka mūsu klienti šobrīd iegūst vēl lielāku drošības un komforta sajūtu. Iepriekš palīdzības dienesta atlīdzība bija 300 eiro gadā. Ņemot vērā inflāciju, preču un pakalpojumu cenu kāpumu, mēs konstatējām, ka šāds atlīdzības apmērs nav pietiekams, lai pasargātu klientus no dažādām neparedzētām situācijām, tāpēc paaugstinājām to uz 5000 eiro gadā,” palīdzības dienesta atlīdzības limita paaugstināšanu pamato Compensa privātīpašuma apdrošināšanas vadītājs Andrejs Siņicins.

Īpašuma apdrošināšana saskaņā ar klienta īpašuma apdrošināšanas polises segumu sedz zaudējumus, kas viņam ir radušies nelaimes gadījuma dēļ. Savukārt 24/7 palīdzības dienests risina un sedz papildu izdevumus, kas ir saistīti ar negadījumu un parasti klientam būtu jāsedz pašam, piemēram, santehniķa, žāvēšanas un tīrīšanas, atslēdznieka un citi pakalpojumi.

5000 eiro gadā ir būtisks drošības spilvens 

Domājot par klientu drošību, „Compensa” speciālisti izanalizēja datus un secināja, ka palīdzības dienesta 300 eiro limits pie tagadējām cenām un izmaksām nav pietiekams, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu. Tika pieņemts lēmums par limita palielināšanu. To palielinājām nevis inflācijas apmērā, bet gan būtiski — vairāk nekā 16 reižu, kas klientiem ļauj saņemt nepieciešamo atbalstu, neraizējoties par limita apmēru.

Palīdzības dienesta limits katru gadu ikvienai īpašuma apdrošināšanas polisei, kas ir iegādāta kopš 2023. gada aprīļa, ir 5000 eiro. Tas tiks automātiski piemērots arī visām apdrošināšanas polisēm, kuras tiks atjaunotas kopš šī datuma. Tādējādi šo atlīdzības limitu iegūs gan jaunie, gan līdzšinējie „Compensa” īpašuma apdrošināšanas polises turētāji.

Kādos gadījumos klienti izmanto 24/7 palīdzības dienestu?

Līdz šim klienti visbiežāk 24/7 palīdzības dienestu ir izmantojuši dažādos negadījumos, kuros ir nepieciešami santehniķa pakalpojumi (39%), kā arī ar durvju slēdzeni saistītos negadījumos (27%). Piemēram, nolauzta atslēga, „aizcirstas” mājokļa durvis un nav iespējas tikt īpašumā, kur ir palikušas atslēgas u. c.

Papildus tam, ka sniedzam praktisku atbalstu, palīdzības dienests koordinē arī atbilstošā speciālista vai dienesta ierašanos īpašumā un sniedz konsultācijas par dažādu negadījumu seku mazināšanu un efektīvākajiem rīcības soļiem.

Būtiska priekšrocība ir arī tā, ka klienti atbalsta dienesta palīdzību var izmantot jebkurā Latvijas vietā. Attālākās vietās dzīvojošiem palīdzības dienests ļaus ne tikai saņemt palīdzību, bet arī izvairīties no papildu izmaksām, kas būtu saistītas ar papildu transporta izmaksām, ko varētu piemērot santehniķis vai atslēdznieks izsaukumiem uz attālākiem īpašumiem.

Tagad „Compensa” privātpersonu īpašuma apdrošināšana ir vēl izdevīgāka

24/7 palīdzības dienesta limits 5000 eiro apmērā ir būtiska „Compensa” privātpersonu īpašuma apdrošināšanas polises priekšrocība, ja vēlies justies vēl drošāk par savu īpašumu.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri