Kam
paredzēta
Zelta OCTA?

Zelta OCTA ir apdrošināšanas veids, kas ietver ne tikai OCTA, bet arī atlīdzina zaudējumus apdrošinātajam transportlīdzeklim gadījumos, kad tas ir atbildīgs par ceļu satiksmes negadījumu, vai arī tam ir notikusi sadursme ar dzīvnieku. Zelta OCTA iespējams iegādāties vieglajiem transportlīdzekļiem.

Kādi ir ieguvumi?


Divi apdrošināšanas veidi vienā polisē
Zelta OCTA apvieno obligāto apdrošināšanu (OCTA) un atsevišķus brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (KASKO) riskus vienā polisē.
Izdevīga cena
Būtiski zemāka prēmija nekā KASKO apdrošināšanai, ņemot vērā iespēju izvēlēties tikai būtiskākos riskus no KASKO produkta.
Iespēja apdrošināt vecāku transportlīdzekli
Zelta OCTA var iegādāties ne tikai jauniem transportlīdzekļiem, bet arī vecāka izlaiduma gada transportlīdzekļiem, kuriem KASKO parasti netiek piedāvāts.
Atlīdzība pie sava apdrošinātāja
Zelta OCTA klients var saņemt apdrošināšanas atlīdzību pie sava apdrošinātāja (Compensa) arī tajos gadījumos, kad pats ir cietusī puse ceļu satiksmes negadījumā.

Kādi ir ieguvumi?

Zelta OCTA - zelta vidusceļš, lai taupītu līdzekļus

Apdrošināšana nav lieka greznība, bet gan nepieciešamība. OCTA polise ir obligāta ikvienam, kas piedalās ceļu satiksmē, taču tā nepasargā autovadītāju situācijās, kad tas ir daļēji vai pilnīgi vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, kā arī – nepasargā situācijās, kur notikusi sadursme ar meža zvēru.

Lai pasargātu sevi no neparedzētiem izdevumiem, liela daļa autovadītāju papildu OCTA izvēlas arī kādu citu apdrošināšanas veidu. Compensa Zelta OCTA ir zelta vidusceļš, lai ietaupītu savus līdzekļus, jo apdrošināšanas izmaksas ir mazākas, nekā iegādājoties gan OCTA, gan KASKO, taču aizsargā autovadītāju vairākās būtiskās papildu situācijās.


Kā Zelta OCTA polise aprēķina atlīdzību, ko izmaksāt ceļu satiksmes negadījumā vainīgajai vai daļēji vainīgajai personai?

Zelta OCTA paredz, ka atlīdzība tiek izmaksāta arī apdrošinātājai personai, kas vainojama ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, lai kompensētu transportlīdzeklim nodarītos bojājumus. Šī atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar Zelta OCTA atlīdzību tabulu, kurā ir norādītas apdrošinātās detaļas un kompensācija (eiro), ko iespējams saņemt par katru bojāto elementu.

Ja autovadītājs ir daļēji vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, tad atlīdzība tiek izmaksāta atbilstoši vainas pakāpei.

Ja autovadītājs nav vainojams ceļu satiksmes negadījumā, Zelta OCTA darbojas kā parasta OCTA, kas ļauj saņemt atlīdzību par bojājumiem vai nu apmaksāta remonta veidā, vai arī naudā atbilstoši OCTA likuma noteikumiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

PAMATA RISKI VISI RISKI
Kādiem transportlīdzekļiem domāta Zelta OCTA?

Zelta OCTA ir pieejama vienīgi vieglajiem transportlīdzekļiem.

Ar ko atšķiras Zelta OCTA no OCTA?

Zelta OCTA garantē zaudējumu atlīdzību arī tad, ja polises īpašnieks ir vainojams sadursmē ar citu automašīnu vai notikusi sadursme ar dzīvnieku.

Zelta OCTA apraksts

Ja ir notikusi sadursme ar dzīvnieku vai citu automašīnu (un polises turētājs ir bijis vainīgais), tad tiek izmaksāta atlīdzība pēc zaudējumu kompensācijas tabulas principa.

Vai polisē ir iekļauta palīdzība 24/7?

Palīdzība 24/7 ir iespējams iegādāties par atsevišķu samaksu. Par šo iespēju, lūdzu, vaicājiet Compensa pārdevējam vai savam apdrošināšanas speciālistam.

Vai Zelta OCTA polisei ir pašriski?

Nē, Zelta OCTA polisei netiek piemēroti pašriski.

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu.
Nofotogrāfējiet bojātās vietas.
Aizpildiet pieteikumu.
Saņemiet atlīdzību.

Kā tiek aprēķināta atlīdzības izmaksa?

Ja esat cietušais, tad zaudējumi tiek aprēķināti saskaņā ar OCTA metodiku.
Ja esat vainīgais vai ir notikusi sadursme ar dzīvnieku, tad atlīdzība tiek veikta saskaņā ar zaudējumu kompensācijas tabulu.

Cik ilgā laikā ir jāpiesaka gadījums?

Apdrošināšanas gadījums jāpiesaka 3 darba dienu laikā pēc negadījuma.

 
Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri